بسکت داخل پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 45 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۲ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ قطر خارج : ۵۸ میلیمتر قطر داخلی : ۵۰ میلیمتر ارتفاع : ۲۲ میلیمتر Elektra domestic, Olympia, pavoni Europiccola قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ مدل قدیمی

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ مدل قدیمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ قطر: ۵۸ میلیمتر ارتفاع : ۲۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ مدل قدیمی

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ مدل قدیمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاسن مارکو ۲ و ۳ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاسن مارکو ۲ و ۳ کاپ ظرفییت : ۱۸ - ۲۱ گرم قطر: ۶۶٬۵ میلیمتر ارتفاع : ۳۱ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ کوتاه

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ کوتاه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرم گاجا

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرم گاجا ارتفاع : ۲۵میلیمتر قطر خارجی : ۵۴٬۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ کاریمالی ۱۴ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ کاریمالی ۱۴ گرمی قطر: ۶۸ میلیمتر ارتفاع : ۲۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر آورورا – برونییتی ۱ کاپ ۷ و ۹ گرم

تومان
بسکت پورتا فیلتر آورورا - برونییتی ۱ کاپ ۷ و ۹ گرم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر چیمبالی کاپ ۱۲ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر چیمبالی کاپ ۱۲ گرمی ارتفاع : ۲۲ میلیمتر قطر: ۶۸ میلمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر چیمبالی ۱ کاپ ۶ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر چیمبالی ۱ کاپ ۶ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ ۷ گرم یونیک

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ ۷ گرم یونیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ کاریمالی ۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ کاریمالی ۷ گرمی قطر: ۶۸ میلیمتر ارتفاع : ۲۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱کاپ

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱کاپ ۷ گرمی لاسپازیاله/ آستوریا / وگا

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱کاپ ۷ گرمی لاسپازیاله/ آستوریا / وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ ۱۴ گرم یونیک

تومان
بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ ۱۴ گرم یونیک قطر: ۶۸ میلیمتر ارتفاع : ۲۳٬۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ ۱۴ و ۱۶ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ ۱۴ و ۱۶ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ چیمبالی ۱۴ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ چیمبالی ۱۴ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ سن مارکو ۱۴/۱۶ گرم

تومان
بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ سن مارکو ۱۴/۱۶ گرم ارتفاع : ۲۶٬۴میلیمتر قطر : ۶۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترچیمبالی ۱ کاپ ۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلترچیمبالی ۱ کاپ ۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترکور

تومان
بسکت پورتا فیلترکور تهییه شده از مواد پلاستیکی ان بی ار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ

تومان
بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر سن مارکو ۱ کاپ ۸ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر سن مارکو ۱ کاپ ۸ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک