بسکت داخل پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 45 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶

تومان
واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دسته پرتا فیلتر لاپاوونی

تومان
دسته پرتا فیلتر لاپاوونی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بویلر سیمونلی مدل اپییا ۲ گروپ

تومان
بویلر سیمونلی مدل اپییا ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت کور پرتا فیلتر لاسپازیاله

تومان
بسکت کور پرتا فیلتر لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر کور بدون خروجی

تومان
بسکت فیلتر کور بدون خروجی ارتفاع : ۱۷ میلیمتر قطر : ۶۸ میلیمتر It fits: Cimbali, Faema, Rancilio, Vibiemme,Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Grimac, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه فائما ۲ کاپ ۱۴ گرمی

تومان
بسکت فیلتر قهوه فائما ۲ کاپ ۱۴ گرمی با روکش تفلن عمق : ۲۴٬۵ میلیمتر قطر : ۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا ارتفاع : ۲۴٬۵ میلیمتر قطر: ۷۰ میلمتر با سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجان It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Marzocco, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱۲ گرمی آستوریا

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۲ گرمی آستوریا ارتفاع : ۲۲ میلیمتر قطر: ۷۰ میلمتر با سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجان It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Marzocco, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۷ گرمی ۱ کاپ با سوراخهای میکرو

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۷ گرمی ۱ کاپ با سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رد شدن تفاله قهوه و ماندن ان درفنجان قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ لاسپازیاله

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ ۲۱ گرم

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۳ کاپ ۲۱ گرم ارتفاع :۲۸ میلیمتر قطر : ۷۰ میلیمتر It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Marzocco, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱ کاپ ۷ گرم لاآب تفلن

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۱ کاپ ۷ گرم لاآب تفلن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا ۱۴ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر سن مارکو ۱ کاپ ۸ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر سن مارکو ۱ کاپ ۸ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۲ گرمی

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۲ کاپ ۱۲ گرمی ارتفاع : ۲۲ میلیمتر قطر : ۷۰ میلیمتر It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاسن مارکو ۲ و ۳ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاسن مارکو ۲ و ۳ کاپ ظرفییت : ۱۸ - ۲۱ گرم قطر: ۶۶٬۵ میلیمتر ارتفاع : ۳۱ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ مدل قدیمی

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ مدل قدیمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۲ کاپ قطر: ۵۸ میلیمتر ارتفاع : ۲۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ مدل قدیمی

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ مدل قدیمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر لاپاوونی ۱ کاپ قطر خارج : ۵۸ میلیمتر قطر داخلی : ۵۰ میلیمتر ارتفاع : ۲۲ میلیمتر Elektra domestic, Olympia, pavoni Europiccola قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۲ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر کوئیک میل ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ

تومان
بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترکور

تومان
بسکت پورتا فیلترکور تهییه شده از مواد پلاستیکی ان بی ار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر چیمبالی کاپ ۱۲ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر چیمبالی کاپ ۱۲ گرمی ارتفاع : ۲۲ میلیمتر قطر: ۶۸ میلمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترچیمبالی ۱ کاپ ۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلترچیمبالی ۱ کاپ ۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر چیمبالی ۱ کاپ ۶ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر چیمبالی ۱ کاپ ۶ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر آورورا – برونییتی ۱ کاپ ۷ و ۹ گرم

تومان
بسکت پورتا فیلتر آورورا - برونییتی ۱ کاپ ۷ و ۹ گرم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک