اتصالات دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اتصال ۳ راهه “۱/۴

تومان
اتصال ۳ راهه "۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر

تومان
اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ دو طرفه واسط آستوریا ۱/۴ ۱/۴

تومان
پیچ دو طرفه واسط آستوریا ۱/۴ ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ واسط دو سر بویلر

تومان
پیچ واسط دو سر بویلر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۱/۲

تومان
پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۱/۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۱/۸ میلی

تومان
پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۱/۸ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۳/۴ میلی

تومان
پیچ واسط دو سره ۳/۸ × ۳/۴ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصال ۳/۸ ام-اف

تومان
زانویی اتصال ۳/۸ ام-اف قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصال شیر برقی

تومان
زانویی اتصال شیر برقی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ میلیمتر

تومان
زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ میلیمتر ام-اف

تومان
زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ میلیمتر ام-اف قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ و ۳/۸ میلیمتر ام-ام

تومان
زانویی اتصال مدل ال ۱/۴ و ۳/۸ میلیمتر ام-ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی اتصالات شیر آب سایز ۱/۸ میلیمتر

تومان
زانویی اتصالات شیر آب سایز ۱/۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی فرم ال ۱/۴-۱/۸

تومان
زانویی فرم ال ۱/۴-۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

زانویی لوله بویلر وگا ۱/۴ میلی ۱/۸

تومان
زانویی لوله بویلر وگا ۱/۴ میلی ۱/۸ قطر ۶.۲ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک