واشرها دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

واشر ۰۲۵۰-۴۰

تومان
واشر ۰۲۵۰-۴۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر آستوریا / بیزرا کونیکال ۸۷ اس اچ

تومان
واشر آستوریا / بیزرا کونیکال ۸۷ اس اچ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر اورجینال هد گروپ کونیکال بیزرا

تومان
واشر اورجینال هد گروپ کونیکال بیزرا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر بلوکاژ گروپ برازیلیا مدل روما

تومان
واشر بلوکاژ گروپ برازیلیا مدل روما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر بلوکاژ گروپ فائما

تومان
واشر بلوکاژ گروپ فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶

تومان
واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو کونتی وگا

تومان
واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو کونتی وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو یونیک

تومان
واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو یونیک ضخامت ۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر کونیکال لامارزوکو

تومان
واشر پرتا فیلتر کونیکال لامارزوکو ضخامت ۶ میلیمتر اندازه : ۶×۵۵×۷۲ چهار شیاره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر لاسپازیاله

تومان
واشر پرتا فیلتر لاسپازیاله اوریجینال ضخامت ۶/۳ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر دریچه شارژ ورودی آب

تومان
واشر دریچه شارژ ورودی آب اندازه : ۱/۵×۱۹×۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر زیر اهرم گروپ آستوریا

تومان
واشر زیر اهرم گروپ آستوریا اندازه : ۷×۴۰×۵۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سه شیاره وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵میلیمتر

تومان
واشر سه شیاره وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سه شیاره وگا ۸×۵۷/۵×۷۳/۷ میلیمتر

تومان
واشر سه شیاره وگا ۸×۵۷/۵×۷۳/۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر ضربه گیر موتور دستگاه اسپرسو

تومان
واشر ضربه گیر موتور دستگاه اسپرسو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر فلومتر دستگاه اسپرسو

تومان
واشر فلومتر دستگاه اسپرسو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر کوتاه بلوکاژ گروپ فائما

تومان
واشر کوتاه بلوکاژ گروپ فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر گروپ بلوکاژ فائما پی ۴

تومان
واشر گروپ بلوکاژ فائما پی ۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر گروپ سیلیکون دستگاه اسپرسو لاسپازیاله

تومان
واشر گروپ سیلیکون دستگاه اسپرسو لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر گروپ گاجا

تومان
واشر گروپ گاجا اندازه : ۲×۶۷×۶۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر مسی شیر بخار فائما ای ۹۱/ای ۲

تومان
واشر مسی شیر بخار فائما ای ۹۱/ای ۲ اندازه : ۱×۲۱×۲۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر نسوز بویلر ۱۰ لیتری لاسپازیاله

تومان
واشر نسوز بویلر ۱۰ لیتری لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر نسوز بویلر ۵ لیتری لاسپازیاله

تومان
واشر نسوز بویلر ۵ لیتری لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک