لوله های هیدرولیک مسی دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

انژکتور و اتصال رویال ۱/۴ ام

تومان
انژکتور+ اتصال بی اف سی - رویال ۱/۴ ام ۹۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی چیمبالی دبل خنک کننده

تومان
لوله مسی چیمبالی دبل خنک کننده قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله آب ۲-۳-۴ گروپ سن مارکو

تومان
لوله آب ۲-۳-۴ گروپ سن مارکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله آب ای ۲۴۰ فیورنزاتو

تومان
لوله آب ای ۲۴۰ فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی

تومان
لوله آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال بویلر چیمبالی

تومان
لوله اتصال بویلر چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال قسمت بالا فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال قسمت بالا فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال قسمت پائین فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال قسمت پائین فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال کوئیک میل

تومان
لوله اتصال کوئیک میل قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو

تومان
لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو ام ال ایکس میلانو۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو

تومان
لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو مدل میلانو ام ال ایکس ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو

تومان
لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو مدل ورونا ۳/۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو

تومان
لوله اتصال مبدل حرارتی سن رمو میلانو ۲ و ۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مبدل حرارتی کوئیک میل

تومان
لوله اتصال مبدل حرارتی کوئیک میل قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مسی قطر ۸ میلی فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال مسی قطر ۸ میلی فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اینجکتور راست و چپ

تومان
لوله اینجکتور راست و چپ قطر ۶ میلیمتر طول ۲۴۵ میلی ۲ و ۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اینجکتور سمت چپ

تومان
لوله اینجکتور سمت چپ قطر ۶ میلیمتر طول ۲۳۰ وی ۰۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اینجکتور گروپ بویلر وگا

تومان
لوله اینجکتور گروپ بویلر وگا قطر ۱۲ میلیمتر طول ۲۴۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بالایی جریان آب لاسن مارکو

تومان
لوله بالایی جریان آب لاسن مارکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بالایی سیمونلی آپیا ۲ و ۳ گروپ

تومان
لوله بالایی ۳/۸ ۳/۸ سیمونلی آپیا ۲ و ۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت چپ سن مارکو ۳/۴ گروپ

تومان
لوله بخار سمت چپ سن مارکو ۳/۴ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت چپ فیورنزاتو

تومان
لوله بخار سمت چپ فیورنزاتو دی یو ای ۲۴۰ دی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت راست سن مارکو

تومان
لوله بخار سمت راست سن مارکو ۲/۳/۴ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت راست فیورنزاتو

تومان
لوله بخار سمت راست فیورنزاتو دی یو ای ۲۴۰ دی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بویلر وگا قطر ۱۲ میلیمتر

تومان
لوله بویلر وگا قطر ۱۲ میلیمتر طول ۲۹۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله پمپ وگا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله پمپ وگا قطر ۸ میلیمتر طول : ۲۲۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله تخلیه گروپ چیمبالی

تومان
 لوله تخلیه گروپ چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله تخلیه گروه آمریکائی مدل چیمبالی

تومان
لوله تخلیه گروه آمریکائی مدل چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله سوپاپ بخار وگا اطلس قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله سوپاپ بخار وگا اطلس قطر ۸ میلیمتر طول ۲۸۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله سوپاپ بخار وگا اطلس قطر۸ میلیمتر

تومان
لوله سوپاپ بخار وگا اطلس قطر۸ میلیمتر طول ۲۹۰ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله سوپاپ گروه تخلیه چیمبالی

تومان
لوله سوپاپ گروه تخلیه چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله فشار بویلر سن مارکو

تومان
لوله فشار بویلر سن مارکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک