لوله های هیدرولیک مسی دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–24 از 61 نتیجه

نمایش 9 24 36

لوله ولومتریک ۲ گروپ ای ۲۴۰ فیورنزاتو

تومان
لوله ولومتریک ۲ گروپ ای ۲۴۰ فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر

تومان
لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر طول ۲۷۰ میلی بویلر - سطح آب قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر

تومان
لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر طول ۱۸۵ میلی ۱ تا ۴ گروپ بویلر آب قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر

تومان
لوله وگا قطر ۱۰ میلیمتر طول : ۸۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۸ میلیمتر طول ۲۶۵ میلی

تومان
لوله وگا قطر ۸ میلیمتر طول ۲۶۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۶ میلیمتر

تومان
لوله وگا قطر ۶ میلیمتر طول ۸۵ میلی بویلر اینجکتور ۱ تا ۴ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا قطر ۴ میلیمتر طول ۳۱۰ میلی

تومان
لوله وگا قطر ۴ میلیمتر طول ۳۱۰ میلی ۳/۲ گروپ بویلر - منومتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله وگا سمت بویلر قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله وگا سمت بویلر قطر ۸ میلیمتر طول ۲۵۰ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله هیدرولیک مسی فائما مدل ای ۶۱

تومان
لوله هیدرولیک مسی فائما مدل ای ۶۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله هیدرولیک مسی فائما ۳ طرفه ۳/۸

تومان
 لوله هیدرولیک مسی فائما ۳ طرفه ۳/۸ طول : ۱۱۳ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی قطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۴۵ میلیمتر

تومان
لوله مسی قطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۴۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی سمت راست گروپ – وی بی ام

تومان
لوله مسی سمت راست گروپ - وی بی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی سمت راست ۳/۲ گروپ

تومان
لوله مسی سمت راست ۳/۲ گروپ - وی بی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی چیمبالی دبل خنک کننده

تومان
لوله مسی چیمبالی دبل خنک کننده قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بویلر قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی بویلر قطر ۸ میلیمتر طول ۲۹۰ میلیمتر ۲ تا ۴ گروپ ای آر ۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بالائی بویلر قطر ۲۱۵ میلیمتر

تومان
لوله مسی بالائی بویلر قطر ۲۱۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بالائی بویلر قطر ۱۶۰ میلیمتر

تومان
لوله مسی بالائی بویلر قطر ۱۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی وگا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی وگا قطر ۸ میلیمتر طول ۲۱۵ میلیمتر دی وی ۲/ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آب و بخار قطر ۶ میلیمتر

تومان
لوله مسی آب و بخار قطر ۶ میلیمتر ۱/۴ اف اف بی اف سی جونیور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر طول ۵۰۰ میلیمتر ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله ولومتریک قطر۶ میلی فیورنزاتو

تومان
لوله ولومتریک قطر۶ میلی فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی

تومان
لوله مسی آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله لاسپازیاله کمپکت ای پی گروپ

تومان
لوله لاسپازیاله کمپکت ای پی گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله گروپ اهرمی سن مارکو

تومان
لوله گروپ اهرمی سن مارکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک