منومتر فشار دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

فشار سنج بویلر آستوریا قطر ۵۲ میلیمتر ۳-۰ بار

تومان
فشار سنج بویلر آستوریا قطر ۵۲ میلیمتر ۳-۰ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر آستوریا – بیزرا

تومان
فشارسنج بویلرآستوریا / بتزرا الیسه قطر ۶۳ میلیمتر ۲/۵-۰ و ۰-۱۶ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر آستوریا قطر ۴۴ میلیمتر ۲٫۵-۰ بار

تومان
فشارسنج بویلر آستوریا قطر ۴۴ میلیمتر ۲/۵-۰ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر آستوریا قطر ۶۳ میلیمتر ۳-۰ بار ۱/۴ اینچ

تومان
فشارسنج بویلر آستوریا قطر ۶۳ میلیمتر ۳-۰ بار ۱/۴ اینچ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر آستوریا گلوریا از ۰ تا ۳ بار

تومان
فشارسنج بویلر آستوریا گلوریا از ۰ تا ۳ بار قطر ۶۳ میلیمتر ۱/۴ اینچ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر قطر ۵۲ میلیمتر ظرفییت ۰-۳ بار

تومان
فشارسنج بویلر قطر ۵۲ میلیمتر ظرفییت ۰-۳ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج بویلر قطر ۶۰ میلیمتر دو عقربه

تومان
فشارسنج بویلر قطر ۶۰ میلیمتر دو عقربه ظرفییت ۰-۲/۵ بار و ۰-۱۶ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فشارسنج پمپ آستوریا قطر ۶۲ میلی ظرفییت ۰-۱۶ بار

تومان
فشارسنج پمپ آستوریا قطر ۶۲ میلی ظرفییت ۰-۱۶ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر الکترا رادیال کروم ۸۰/۸۵

تومان
منومتر الکترا رادیال کروم ۸۰/۸۵ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر الکترا رادیال قطر ۸۰/۸5

تومان
منومتر بویلر الکترا رادیال قطر ۸۰/۸۵ طلایی رنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر الکترا قطر ۶۰ میلیمتر

تومان
منومتر بویلر الکترا قطر ۶۰ میلیمتر دو عقربه ۰−۳ بار اندازه ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر الکترا قطر ۶۰ میلیمتر

تومان
منومتر بویلر الکترا قطر ۶۰ میلیمتر ۲-۰/ ۱۶-۰ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر بیزرا

تومان
منومتر بویلر بیزرا قطر بدنه ۴۰ میلیمتر قطر قاب ۴۴ میلیمتر اتصال ۱/۸ از ۰ تا ۲/۵ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر بیزرا الیسه دو عقربه

تومان
منومتر بویلر بیزرا الیسه دو عقربه قطر داخلی ۶۳ میلیمتر ظرفییت : ۲/۵-۰ و ۱۶بار اندازه پیچ ۱/۸ اندازه قطر خارجی ۷۰ میلیمتر مناسب برای بیزرا الیسه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر چیمبالی تک عقربه

تومان
منومتر بویلر چیمبالی تک عقربه ۰-۱۶ بار اندازه پیچ پشتی ۱/۸ اینچ قطر داخلی ۵۷ میلی و قطر با قاب ۵۷ میلی For coffee machines Cimbali (M31,M32) قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر چیمبالی قطر ۵۷ میلیمتر

تومان
منومتر بویلر چیمبالی قطر ۵۷ میلیمتر ظرفییت ۲/۵ بار - قطربدنه ۵۷ میلیمتر - قطر قاب ۵۷ میلیمتر - پیچ اتصال ۱/۸ اینچ بدون حفاظ شیشه ای ساخت ایتالیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر چیمبالی قطر داخلی ۵۷ میلی

تومان
منومتر بویلر چیمبالی قطر داخلی ۵۷ میلی ۲/۵ بار اندازه قطر خارجی ۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر بویلر سیمونلی دو عقربه

تومان
منومتر بویلر سیمونلی / لاپاونی / لاسپازیاله / آورورا منومتر دو عقربه از ۰-۲/۵ بار و ۰-۱۵ بار فشار اندازه پیچ پشتی ۱/۸ اینچ قطر داخلی ۶۰ میلی و قطر با قاب ۶۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ بویلر برازیلیا

تومان
منومتر پمپ بویلر برازیلیا / چیمبالی/ فائما قطر بدنه و قاب ۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ بویلر چیمبالی مدل ام ۲۰

تومان
منومتر پمپ بویلر چیمبالی مدل ام ۲۰ ظرفییت از : ۰ تا ۲٫۵ و ۰ تا ۱۵ بار قطر بدنه : ۶۳ میلیمتر قطر با قاب : ۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ چیمبالی از ۰ تا ۱۶ بار فشار

تومان
منومتر پمپ چیمبالی از ۰ تا ۱۶ بار فشار قطر بدنه و قاب ۴۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ چیمبالی قطر داخلی ۵۷ میلی

تومان
منومتر پمپ چیمبالی قطر داخلی ۵۷ میلی تک عقربه ۱۵ بار فشار ۱/۸ اینچ پیچ داخلی قطر قاب ۶۰ میلیمتر قطر بدنه ۵۷ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا از ۰ تا ۱۶ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا از ۰ تا ۱۶ بار فشار قطر بدنه ۵۴ میلیمتر قطر با قاب ۶۲ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا از ۱۵-۰ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا از ۱۵-۰ بار فشار قطر بدنه ۵۰ میلیمتر قطر با قاب ۵۷ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا تک عقربه از ۳-۰ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا تک عقربه از ۳-۰ بار فشار قطر بدنه ۵۰ میلیمتر قطر با قاب ۵۷ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر چیمبالی – فائما

تومان
منومتر چیمبالی / فائما مناسب برای چیمبالی ام ۳۹ کاریمالی - فائما (DUE,ELITE,E91,E92) قطر: ۴۲ میلیمتر ساخت ایتالیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر دو عقربه بویلر لاچیمبالی

تومان
منومتر دوعقربه بویلر لاچیمبالی ام۲۲ - ام۲۹ - آورورا برونییتی - وی بی ام قطر بدنه ۶۰ میلیمتر ٫ قطر با قاب ۶۵ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر دو عقربه فشار بویلر لاسن مارکو

تومان
منومتر دو عقربه فشار بویلر لاسن مارکو قطر ۶۳ میلیمتر قطر بدنه ۶۳ میلیمتر ٫ قطر با قاب ۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر فشار بویلر لاپاوونی

تومان
منومتر فشار بویلر لاپاوونی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر فشار بویلر لاسپازیاله

تومان
منومتر فشار بویلر لاسپازیاله قطر بدنه ۶۰ میلیمتر ٫ قطر با قاب ۷۰ میلیمتر اتصال ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر فشار بویلر لاسپازیاله قطر ۶۳ میلیمتر

تومان
منومتر فشار بویلر لاسپازیاله قطر ۶۳ میلیمتر قطر بدنه ۶۳ میلیمتر ٫ قطر با قاب ۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر فشار لاپاوونی دو عقربه

تومان
منومتر فشار لاپاوونی دو عقربه قطر بدنه ۶۰ قطر با قاب ۶۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک