واشرهای هد گروپ دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 35 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر هد گروپ وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵

تومان
واشر هد گروپ وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ لاسن مارکو

تومان
واشر هد گروپ لاسن مارکو ۵/۵×۵۳×۶۴/۶میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ گاجا

تومان
واشر هد گروپ گاجا قطر ۸/۵ میلیمتر ۳ شیاره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ کونتی

تومان
واشر هد گروپ کونتی قطر ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ فیورنزاتو

تومان
واشر هد گروپ فیورنزاتو ۷۳×۵۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ فوتورمات

تومان
واشر هد گروپ فوتورمات ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ سن رمو ۴ شیاره

تومان
واشر هد گروپ سن رمو ۴ شیاره اندازه: ۸×۵۷×۷۳ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ رنچیلیو ۴ شیاره

تومان
واشر هد گروپ رنچیلیو ۴ شیاره اندازه: ۸×۵۷/۵×۷۳ میلیمتر ان بی آر ۸۵ اس اچ ۴ شیاره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر هد گروپ دستگاه اسپرسو گریمک فیورنزاتو

تومان
واشر هد گروپ دستگاه اسپرسو گریمک فیورنزاتو اندازه : ۵/۵×۵۶×۶۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر مکمل پرتا فیلتر چیمبالی

تومان
واشر مکمل پرتا فیلتر چیمبالی ضخامت ۰/۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر مکمل پرتا فیلتر اهرمی آستوریا

تومان
واشر مکمل پرتا فیلتر اهرمی آستوریا ضخامت ۰/۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر مکمل برازیلیا

تومان
واشر مکمل برازیلیا اندازه : ۰/۵×۵۹×۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر گروپ آستوریا – لاسپازیاله

تومان
واشر گروپ آستوریا - لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر گرد پرتا فیلتر لاپاوونی

تومان
واشر گرد پرتا فیلتر لاپاوونی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر اوریجینال کونیک هد گروپ سیمونلی

تومان
واشر اوریجینال کونیک هد گروپ سیمونلی ضخامت ۸/۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سخت پرتا فیلتر لاسپازیاله

تومان
واشر سخت پرتا فیلتر لاسپازیاله ضخامت ۶/۷ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر تخت هد گروپ بی اف سی رویال

تومان
واشر تخت هد گروپ بی اف سی رویال ۷۳×۵۷×۸/۵ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر تخت پرتا فیلتر

تومان
واشر تخت پرتا فیلتر ۹×۵۷×۷۳ ان بی آر ۸۵ اس اچ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر وی بی ام

تومان
واشر پرتا فیلتر وی بی ام ضخامت ۸ میلیمتر 73X57XH.8MM قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر لاسپازیاله

تومان
واشر پرتا فیلتر لاسپازیاله ۶/۳×۵۱/۶×۶۴ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر لاپاوونی

تومان
واشر پرتا فیلتر لاپاوونی ۵/۵×۵۰×۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر فائما

تومان
واشر پرتا فیلتر فائما ضخامت ۱۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر سن رمو

تومان
واشر پرتا فیلتر سن رمو ۸/۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو کاریمالی

تومان
واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو کاریمالی ضخامت ۷/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو ایزومک

تومان
واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو ایزومک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو الکترا

تومان
واشر پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو الکترا ۵/۳۳×۵۶/۵۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر چیمبالی تخت

تومان
واشر پرتا فیلتر چیمبالی تخت ضخامت ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر تخت

تومان
واشر پرتا فیلتر تخت ۸×۵۷×۷۲/۷ نانوتک تکنولوژی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر تخت

تومان
واشر پرتا فیلتر تخت ۸×۵۷×۷۲/۷ میلیمتر مقاوم در برابر حرارت بالا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر اس وی ساب

تومان
واشر پرتا فیلتر اس وی ساب ایتالیا ۷/۵×۵۷×۷۳/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر آستوریا – وگا ۶/۵ میلی ضخات

تومان
واشر پورتا فیلتر آستوریا / وگا ۶/۵ میلی ضخات اندازه : ۶/۵×۵۲×۶۴ مناسب برای پورتا فیلتر قطر ۵۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر آستوریا / وگا

تومان
واشر پرتا فیلتر آستوریا / وگا اندازه : ۸×۵۶×۷۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک