سوئیچهای فشاری و لامپها دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

چراغ با نور سبز نئون بیزرا

تومان
چراغ با نور سبز نئون بیزرا قطر سر : ۷ میلیمتر طول : ۲۲۰ میلیمتر For hole ø 6mm - ø head 7mm - lenght 220mm قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

چراغ با نور نارنجی نئون بیزرا

تومان
چراغ با نور نارنجی نئون بیزرا ۲۲۰/۲۴۰ ولت قطر سر : ۷ میلیمتر طول : ۲۲۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

چراغ پایلوت قرمز ۲۳۰ ولت

تومان
چراغ پایلوت قرمز ۲۳۰ ولت با سیم و فاستون قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

چراغ پایلوت قرمز رنگ

تومان
چراغ پایلوت قرمز رنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

چراغ پایلوت نئون قرمز ۲۳۰ ولت

تومان
چراغ پایلوت نئون قرمز ۲۳۰ ولت مناسب برای سوراخ ورودی ۱۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه ۵ پول گاجا – فوتورمات ۳۰×۲۵ میلیمتر

تومان
دکمه ۵ پول گاجا - فوتورمات ۳۰×۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه بیپولار فشاری روشن و خاموش

تومان
دکمه بیپولار فشاری روشن و خاموش با نور نارنجی رنچیلیو کلید ۴ کنتاکت برای سوراخ ورودی ۳۰×۲۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه روشن خاموش فائما مدل ای ۹۱

تومان
دکمه روشن خاموش فائما مدل ای ۹۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه روشن و خاموش فائما ای۹۱ – ای۲

تومان
دکمه روشن و خاموش فائما ای۹۱ - ای۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه فشار یک پول گاجا

تومان
دکمه فشار یک پول گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه فشاری روشن و خاموش لاسپازیاله

تومان
دکمه فشاری روشن و خاموش لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه گرد روشن و خاموش

تومان
دکمه گرد روشن و خاموش برازیلیا ۲۳۰ ولت قطر : ۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ ۱۰۰/اس ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت

تومان
سوئیچ ۱۰۰/اس ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اندازه : ۱۳×۲۰ میلیمتر با ایندیکیتور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ برازیلیا با لد آبی رنگ

تومان
سوئیچ برازیلیا با لد آبی رنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ بیپولار بی اف سی رویال

تومان
سوئیچ بیپولار بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ بیپولار سلترون پلاس

تومان
سوئیچ بیپولار سلترون پلاس ۱۲ آمپر ۲۵۰ ولت لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ پایلوت سبز رنگ ۲۳۰ ولت

تومان
سوئیچ پایلوت سبز رنگ ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ روشن خاموش کروم

تومان
سوئیچ روشن خاموش کروم بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشاری چیمبالی قرمز

تومان
سوئیچ فشاری چیمبالی قرمز ۶ کانتکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشاری کاریمالی

تومان
سوئیچ فشاری کاریمالی قرمز ۲۲×۳۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ گرد روشن و خاموش

تومان
سوئیچ گرد روشن و خاموش گاجا قطر ۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قاب پشتی سوئیچ گاجا

تومان
قاب پشتی سوئیچ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قاب پلاستیکی جای دکمه

تومان
قاب پلاستیکی جای دکمه گاجا ۳×۱۹ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور پوشش دکمه فائما ای ۹۱

تومان
کاور پوشش دکمه فائما ای ۹۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور حفاظ دکمه

تومان
کاور حفاظ دکمه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور دکمه فشار آستوریا

تومان
کاور دکمه فشار آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور سوئیچ گرد گاجا

تومان
کاور سوئیچ گرد گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کلید فشاری روشن و خاموش

تومان
کلید فشاری روشن و خاموش با نور سبز آستوریا کلید فشاری برای سوراخ ورودی ۳۰×۲۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کلید فشاری روشن و خاموش

تومان
کلید فشاری روشن و خاموش گرد قطر ۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کلید لاپاونی دبل پول۱۶ آمپر

تومان
کلید لاپاونی دبل پول۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کلیدهای فشاری مربع روشن و خاموش

تومان
کلیدهای فشاری مربع روشن و خاموش لاسن مارکو کلید فشاری برای سوراخ ورودی ۳۰×۲۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کیت کامل دکمه های گاجا

تومان
کیت کامل دکمه های گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک