شاور و جا شاوری دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 66 نتیجه

نمایش 9 24 36

وگا دبل شاور

تومان
وگا دبل شاور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور لامارزوکو

تومان
شاور لامارزوکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور لاپاوونی

تومان
شاور لاپاوونی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور هد گروپ رنچیلیو ۵۸ میلیمتر

تومان
شاور هد گروپ رنچیلیو ۵۸ میلیمتر قطر ۴/۵ میلیمتر ساخت : ایتالیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور گروپ اهرمی یونیک قطر ۵۷ میلیمتر

تومان
شاور گروپ اهرمی یونیک قطر ۵۷ میلیمتر ضخامت : ۸ میلیمتر سوراخ مرکزی : ۵ میلیمتر این شاور دارای ۱۱۲ سوراخ و قطر هر سوراخ ۲ میلیمتر میباشد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور کوئیک میل قطر ۵۳/۹ میلیمتر

تومان
شاور کوئیک میل قطر ۵۳/۹ میلیمتر اندازه سوراخ وسط ۹/۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور کوئیک میل قطر ۳۲ میلیمتر

تومان
شاور کوئیک میل قطر ۳۲ میلیمتر اندازه سوراخ وسط ۷/۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور قسمت زیر لاسپازیاله

تومان
شاور قسمت زیر لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور قسمت پایینی لاسپازیاله

تومان
شاور قسمت پایینی لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور قسمت پایین لاسپازیاله

تومان
شاور قسمت پایین لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور قسمت بالایی لاسپازیاله

تومان
شاور قسمت بالایی لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور فائما ای ۶۱ تی وی نت

تومان
شاور فائما ای ۶۱ تی وی نت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور فائما

تومان
شاور فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور سیمونلی

تومان
شاور سیمونلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور سن مارکو مدل ۱۰۰ – ۱۰۵

تومان
شاور سن مارکو مدل ۱۰۰ - ۱۰۵ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور سن مارکو گروپ اهرمی

تومان
شاور سن مارکو گروپ اهرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور سن مارکو قطر ۴۸ میلیمتر

تومان
شاور سن مارکو قطر ۴۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور سن مارکو برای گروپ اهرمی

تومان
شاور سن مارکو برای گروپ اهرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور زیر هد گروپ کونتی

تومان
شاور زیر هد گروپ کونتی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور زیر هدگروپ دستگاه های اهرمی

تومان
شاور زیر هدگروپ دستگاه های اهرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دور بسته دوجداره وگا

تومان
شاور دور بسته دوجداره وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دبل لاسپازیاله با طرح مقاوم

تومان
شاور دبل لاسپازیاله با طرح مقاوم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دبل لاسپازیاله

تومان
شاور دبل لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دبل تفلنی لاسپازیاله

تومان
شاور دبل تفلنی لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دالاکورته

تومان
شاور دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری و طرح دار آستوریا

تومان
شاور توری و طرح دار آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری قطر ۵۲ میلیمتر

تومان
شاور توری قطر ۵۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری قطر ۴۸ میلیمتر آستوریا

تومان
شاور توری قطر ۴۸ میلیمتر آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری ظریف وگا

تومان
شاور توری ظریف وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری ریز دالاکورته

تومان
شاور توری ریز دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری وگا

تومان
شاور توری وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور تفلن دستگاه های اهرمی

تومان
شاورتفلن دستگاه های اهرمی آستوریا ، بیزرا ، برازیلیا ، فائما و غیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک