قطعات یدکی آسیاب دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

مخزن دور مزر مدل مجور

تومان
مخزن دور مزر مدل مجور/روبور/رویال/کوونی ارتفاع ۸۶ میلیمتر Original code S000CIA03/QQQ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مخزن دور آسیاب قهوه لاچیمبالی

تومان
مخزن دور آسیاب قهوه لاچیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مخزن دور آسیاب سن مارکو

تومان
مخزن دور آسیاب سن مارکو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مخزن پلاستیکی دوزر آسیاب فیورنزاتو

تومان
مخزن پلاستیکی دوزر آسیاب فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل قیف آسیاب لاچیمبال

تومان
مبدل قیف آسیاب لاچیمبال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل قیف آسیاب عمومی

تومان
مبدل قیف آسیاب عمومی قطر بالایی ۵۲/۵ قطر پایینی ۵۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل قیف آسیاب سن مارکو / اوبل

تومان
مبدل قیف آسیاب سن مارکو / اوبل قطر ۶۶/۶۷ میلی وزن ۶۳ گرم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل زیر قیف آسیاب مزر

تومان
مبدل زیر قیف آسیاب مزر قطر ۶۰/۵۷ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل زیر قیف آسیاب فیورنزاتو

تومان
مبدل زیر قیف آسیاب فیورنزاتو قطر ۶۹/۶۷ میلی وزن ۶۳ گرم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور دور مخزن آسیاب انفیم

تومان
 کاور دور مخزن آسیاب انفیم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قیف آسیاب

تومان
قیف آسیاب فائما / مزر / فیورنزاتو و غیره قطر ۲۰۷ میلیمتر طول ۲۴۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب هوپر آسیاب هوپر

تومان
درب هوپر آسیاب هوپر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب هوپر آسیاب میکاپ

تومان
درب هوپر آسیاب میکاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب مخزن قهوه آسیاب فیورنزاتو

تومان
 درب مخزن قهوه آسیاب فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب دور مخزن آسیاب مزر

تومان
درب دور مخزن آسیاب مزر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب دور مخزن آسیاب انفیم کایمنو

تومان
درب دور مخزن آسیاب انفیم کایمنو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درب دوزر مخزن آسیاب اتومات

تومان
درب دوزر مخزن آسیاب اتومات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب وگا قطر ۶۰ میلیمتر راستگرد

تومان
تیغه آسیاب وگا قطر ۶۰ میلیمتر راستگرد قطر خارجی ۶۰ میلیمتر قطر داخلی ۳۶ میلی ضخامت ۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شارژر سختگیر مارک DVA

تومان
شارژر سختگیر مارک DVA قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک