ناودانی – خروجی پرتا فیلتر دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 36 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تبدیل خروجی پرتا فیلتر

تومان
تبدیل خروجی پرتا فیلتر یک و دو کاپ TZ 3/8 3/8 L=9MM قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ خروجی

تومان
خروجی- ناودانی پرتا فیلتر ۱ خروجی اوپن کاریمالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ خروجی

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ خروجی چیمبالی مدل ام ۱۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه اوپن چیمبالی مدل ام ۱۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه سر باز

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ طرفه سر باز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ ارتفاع ۴۷ میلیمتر ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ رو باز

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ رو باز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی چیمبالی مدل ام ۱۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی اوپن

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی اوپن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ طرفه

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ طرفه همراه با پیچ و فنر برای تنظیم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ قابل تنظیم چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ تفلن

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ تفلن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ رو باز

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ رو باز نوع کروم و لعاب نانو کوارتز جدید طبق سرتیفیکیت NSF/ANSI51 قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ رو بسته

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ رو بسته با نوع آبکاری نانوتک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۳ خروجی

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۳ خروجی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر کوتاه ۲ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر کوتاه ۲ کاپ ارتفاع ۲۴/۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی دو طرفه فائما

تومان
خروجی - ناودانی دو طرفه فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی یک طرفه ۱ کاپ

تومان
خروجی - ناودانی یک طرفه ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی پرتا فیلتر ۲ کاپ چیمبالی

تومان
خروجی پرتا فیلتر ۲ کاپ چیمبالی مدل ام ۱۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی ناودانی ۱ کاپ لاسپازیاله

تومان
خروجی ناودانی ۱ کاپ لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی ناودانی ۲ کاپ لاسپازیاله

تومان
خروجی ناودانی ۲ کاپ لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی ناودانی پرتا فیلتر

تومان
خروجی ناودانی پورتا فیلتر کوتاه ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی ناودانی یک کاپ رنچیلیو

تومان
خروجی ناودانی یک کاپ رنچیلیو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فنر تنظیم کننده ناودان پرتا فیلتر

تومان
فنر تنظیم کننده ناودان پرتا فیلتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور بالای ناودانی پرتا فیلتر

تومان
کاور بالای ناودانی پرتا فیلتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ناودانی – خروجی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
ناودانی - خروجی پرتا فیلتر ۱ کاپ چیمبالی اوریجینال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ

تومان
ناودانی پرتا فیلتر ۱ کاپ چیمبالی مدل ام ۱۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ

تومان
ناودانی پرتا فیلتر ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک