نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنسور فشار رنچیلیو

تومان
سنسور فشار رنچیلیو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار آستوریا ۱٫۵ بار

تومان
سوئیچ فشار آستوریا ۱/۵ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی

تومان
سوئیچ فشار ایکس پی ۱۱۰ از ۱ تا ۲٫۵ بار جی ۱/۴ مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد جی ۱/۴ ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی

تومان
سوئیچ فشارایکس پی ۱۱۰+سی۱۱۱پی ۰٫۵ - ۱٫۲ بار جی ۱/۴ حوزه فشاراز ۰٫۵ تا ۱٫۲ بار مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد جی ۱/۴ ۱۶ آمپر ولت ای سی همراه با سوپاپ حفاظت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی

تومان
سوئیچ فشارایکس پی ۱۱۰ ۰٫۵ - ۱٫۲ بار جی ۱/۴ حوزه فشاراز ۰٫۵ تا ۱٫۲ بار مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد جی ۱/۴ ۱۶ آمپر ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی

تومان
سوئیچ فشار ایکس پی ۱۱۰ - ۰٫۵ تا ۱٫۲ بار حوزه فشاراز ۰٫۵ تا ۱٫۲ بار مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد جی ۱/۸ ۱۵ آمپر ۱۱۰ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی ۷۰۰

تومان
سوئیچ فشار ایکس پی ۷۰۰ سی ۱۱ پی ۰/۵ تا ۱/۵ بار ۱۱۰ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار ایکس پی ۷۰۰

تومان
سوئیچ فشار ایکس پی ۷۰۰ از ۰٫۵ تا ۱٫۵ بار حوزه فشاراز ۰٫۵ تا ۱٫۵ بار مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد جی ۱/۴ ۱۶ آمپر ۲۳۰ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار پارکر سه فاز

تومان
سوئیچ فشار پارکر سه فاز سوئیچ فشار پارکرپی اس ۳۲۵/۱سی سه فاز ۲۵ آمپر CE-UL Approv. 3 poles. Male thread G 1/4 for pipe Ø 4 x 6 mm, adjust. pressure range 0,5 ÷ 1,4 bar, max breaking capacity: 25A – 400V a.c. (AC1). Fixed differential 0.18+-0.03 bar, Max Pressure 2.1 bar. CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-4-1, UL508 Suitable to Rancilio, Elektra, San Marco قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار پی ای ۱۱۰

تومان
سوئیچ فشار پی ای ۱۱۰ از ۰/۴ تا ۱/۳ بار جی ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار چیمبالی ۱٫۴۵ بار

تومان
سوئیچ فشار چیمبالی ۱/۴۵ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار سیرای

تومان
سوئیچ فشار سیرای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار سیرای

تومان
سوئیچ فشار سیرای پی۳۰۲/۶ -۳۰ای سه فاز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار سینکرو

تومان
سوئیچ فشار سینکرو مقاوم تا ۱۲۵ درجه سانتی گراد جی ۱/۴ ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ فشار مینی 1/4 بار

تومان
سوئیچ فشار مینی 1/4 بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک