سنسورهای حرارتی دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تنظیم سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله

تومان
تنظیم سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارت الکترا کاپا

تومان
سنسور حرارت الکترا کاپا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارت دستگاه اسپرسو رنچیلیو

تومان
سنسور حرارت دستگاه اسپرسو رنچیلیو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارت دستگاه اسپرسو رنچیلیو ۳/۸ گاز

تومان
سنسور حرارت دستگاه اسپرسور نچیلیو ۳/۸ گاز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارت دستگاه اسپرسو سیمونلی

تومان
سنسور حرارت دستگاه اسپرسو سیمونلی قطر بدنه : ۸×۶۵ میلیمتر بست ۱/۸ طول سیم : ۴۰۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی ان تی سی ایکس ترموپید

تومان
سنسور حرارتی ان تی سی ایکس ترموپید قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی بویلر فائما مدل ای ۹۲

تومان
سنسور حرارتی بویلر فائما مدل ای ۹۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله ۳/۸ گاز

تومان
سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله ۳/۸ گاز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی بویلر لامارزوکو / سنرمو

تومان
سنسور حرارتی بویلر لامارزوکو / سنرمو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی بیزرا

تومان
سنسور حرارتی بیزرا قطر :۱/۴ قطرسری:۲۴×۷ میلیمتر طول کابل : ۲۵۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسور حرارتی سن رمو

تومان
سنسور حرارتی سن رمو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسورهای حرارتی دالاکورته

تومان
سنسورهای حرارتی دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کیت سنسور حرارت کازادیو

تومان
کیت سنسور حرارت کازادیو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کیت سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله

تومان
کیت سنسور حرارتی بویلر لاسپازیاله قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک