نمایش 1–32 از 34 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

انژکتور و اتصال رویال ۱/۴ ام

تومان
انژکتور+ اتصال بی اف سی - رویال ۱/۴ ام ۹۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر ۳/۸ ام۱۲ براق با روکش کروم

تومان
بدنه پرتا فیلتر ۳/۸ ام۱۲ براق با روکش کروم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر منحنی طرح جدید

تومان
بدنه پرتا فیلتر منحنی طرح جدید با ابکاری نانوتک و براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر دو کاپ با دسته کلاسیک و آبکاری کروم

تومان
پرتا فیلتر دو کاپ با دسته کلاسیک و آبکاری کروم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر رویال بدون بسکت و فنر داخلی

تومان
پرتا فیلتر رویال بدون بسکت و فنر داخلی قابل مونتاژ با نوکهای 9V9562 دو کاپ 8F935 یک کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال دسته چوب گردو

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال - وگا دسته چوب گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال دسته گردو

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال / وگا دسته گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته بلند

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته بلند و ابکاری کروم براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته و آبکاری کروم

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته و آبکاری کروم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی اوپن

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۲ خروجی اوپن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

خروجی – ناودانی پرتا فیلتر ۳ خروجی

تومان
خروجی - ناودانی پرتا فیلتر ۳ خروجی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه سوئیچ بی اف سی رویال

تومان
دکمه سوئیچ بی اف سی رویال Suitable to coffee machine BFC-Royal قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دوش استیل ای سی ۳۰۴ فائما

تومان
دوش استیل ای سی ۳۰۴ فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دوش تفلن فائما

تومان
دوش تفلن فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ اصلی بی اف سی – رویال

تومان
سوئیچ اصلی بی اف سی - رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ اصلی بی اف سی رویال

تومان
سوئیچ اصلی بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ بیپولار بی اف سی رویال

تومان
سوئیچ بیپولار بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ روشن خاموش کروم

تومان
سوئیچ روشن خاموش کروم بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار قطر خارجی ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور بی اف سی رویال و فائما

تومان
 شاور بی اف سی رویال و فائما قطر ۵۸/۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور بی اف سی رویال و فائما ای ۶۱

تومان
شاور بی اف سی رویال و فائما ای ۶۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری ظریف وگا

تومان
شاور توری ظریف وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری وگا

تومان
شاور توری وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور فائما

تومان
شاور فائما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر آب خودکار ۱/۴ بی اف سی – رویال

تومان
شیر آب خودکار ۱/۴ بی اف سی - رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر خودکار بارگیری آب خرجی ۱/۴

تومان
شیر خودکار بارگیری آب خرجی ۱/۴ بی اف سی - رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آب و بخار قطر ۶ میلیمتر

تومان
لوله مسی آب و بخار قطر ۶ میلیمتر ۱/۴ اف اف بی اف سی جونیور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بالائی بویلر قطر ۱۶۰ میلیمتر

تومان
لوله مسی بالائی بویلر قطر ۱۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بالائی بویلر قطر ۲۱۵ میلیمتر

تومان
لوله مسی بالائی بویلر قطر ۲۱۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

محافظ تاچ پنل بی اف سی – رویال

تومان
محافظ تاچ پنل بی اف سی - رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک