نمایش 1–32 از 152 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره

تومان
اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره Suitable: faema - vibiemme - wega - futurmat قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری نوک نازل بخار

تومان
اسپری نوک نازل بخار ۴ سوراخه قطر ۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما ۱۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول المنت کامل ۱۵۰میلیمتر مناسب برای بویلر ۵ لیتری قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۱۸۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما ۱۸۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول المنت کامل ۲۵۰میلیمتر مناسب برای فائما و فوتور مات مدل ریمینی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما 2 گروپ ۲۶۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما 2 گروپ ۲۶۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول المنت کامل ۳۴۰میلیمتر مناسب برای فائما فوتورمات مدل ریمینی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۲ گروپ ۲۶۰۰ وات طول ۳۴۰ میلیمتر

تومان
المنت حرارتی فائما ۲ گروپ ۲۶۰۰ وات طول ۳۴۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما 2 گروپ ۳۷۵۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما 2 گروپ ۳۷۵۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۲۷۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما ۲۷۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول المنت کامل ۱۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۳ گروپ ۳۷۰۰ وات ۳۸۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما ۳ گروپ ۳۷۰۰ وات ۳۸۰ ولت طول المنت کامل ۴۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۳ گروپ ۳۷۰۰ وات ۳۸۰ ولت با جای سنسور

تومان
المنت حرارتی فائما ۳ گروپ ۳۷۰۰ وات ۳۸۰ولت با جای سنسور طول کامل ۴۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما ۴ گروپ ۵۰۰۰ وات طول ۶۶۰ میلیمتر

تومان
المنت حرارتی فائما ۴ گروپ ۵۰۰۰ وات طول ۶۶۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی فائما فامیلی ۱۰۰۰ وات ۱۱۰ ولت

تومان
المنت حرارتی فائما فامیلی ۱۰۰۰ وات ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰ براق

تومان
 بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰ براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰ و ام۱۶ براق

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما ۳/۸ ام ۱۰ و ام۱۶ براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما با دستگیره

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما با دستگیره بدون ناودانی و بسکت داخل براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما با دستگیره رنگ رز

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما با دستگیره رنگ رز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما با لعاب کروم

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما با لعاب کروم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما مدل ام۱۲

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما مدل ام۱۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر فائما مدل ای ۹۲

تومان
بدنه پرتا فیلتر فائما مدل ای ۹۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه شیر آب و بخار فائما

تومان
بدنه شیر آب و بخار فائما مدل ای ۹۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب فائما مدل پرزیدنت ای ۹۸

تومان
برچسب فائما مدل پرزیدنت ای ۹۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه آب فائما مدل ای ۹۸/اس

تومان
برچسب دکمه آب فائما مدل ای ۹۸/اس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه آب فائما مدل ای ۹۸/ای

تومان
برچسب دکمه آب فائما مدل ای ۹۸/ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه اسپرسو و کاپوچینو فائما انووا ۲ جی آر پی

تومان
برچسب دکمه اسپرسو و کاپوچینو فائما انووا ۲ جی آر پی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه انتخاب آب فائما مدل ای۹۲/اس

تومان
برچسب دکمه انتخاب آب فائما مدل ای۹۲/اس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه بخار فائما مدل ای ۹۸/اس

تومان
برچسب دکمه بخار فائما مدل ای ۹۸/اس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه بخار فائما مدل ای ۹۸/ای

تومان
برچسب دکمه بخار فائما مدل ای ۹۸/ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه فائما ای ۹۲/ای جی آر پی

تومان
برچسب دکمه فائما ای۹۲/ای جی آر پی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب دکمه فائما پرزیدنت اس۲

تومان
برچسب دکمه فائما پرزیدنت اس۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب فائما مدل ۱م سی ۹۹

تومان
برچسب فائما مدل ۱م سی ۹۹ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برچسب لوگو فائما مدل ای ۹۸/ای

تومان
برچسب لوگو فائما مدل ای ۹۸/ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک