نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

میکرو پمپ ام ان پی ۲۴ دی سی

تومان
میکرو پمپ ام ان پی ۲۴ دی سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مهره لوله آب ۱/۸ اف پمپ لرزشی اولکا

تومان
مهره لوله آب ۱/۸ اف پمپ لرزشی اولکا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

گروه مدولار ام۱۴ پمپهای چرخشی

تومان
گروه مدولار ام۱۴ پمپهای چرخشی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

محرک آب برای پمپ فلویدوتک

تومان
محرک آب برای پمپ فلویدوتک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لاستیک دمپر استاندار پمپ لرزشی فلویدوتک

تومان
لاستیک دمپر استاندار پمپ لرزشی فلویدوتک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

گروه مدولار ام ۱۴ پمپهای چرخشی

تومان
گروه مدولار ام ۱۴ پمپهای چرخشی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر هوا برای پمپ لرزشی اولکا

تومان
فیلتر هوا برای پمپ لرزشی اولکا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شفت پمپ سری ۵۰ – ۲۰۰

تومان
شفت پمپ سری ۵۰ - ۲۰۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ پمپهای لرزشی ۱/۸

تومان
سوپاپ پمپهای لرزشی ۱/۸ دریچه اصلی با عملکرد عالی و با دوام قابل مونتاژبا شلنگ ۱/۸ و واشر قطر ۷۰ میلیمتری و حداکثر حرارت ۳۵ درجه باید باشد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ بای پاس پمپ لرزشی فلویدوتک

تومان
سوپاپ بای پاس پمپ لرزشی فلویدوتک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ساپورت پمپ دنده ای فلویدوتک

تومان
ساپورت پمپ دنده ای فلویدوتک ام جی اف آر۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دییود ۳ ای ۱ ان ۵۴۰۸ فلویدوتک

تومان
دییود ۳ ای ۱ ان ۵۴۰۸ فلویدوتک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ مغناطیسی فلویدوتک قدرت

تومان
پمپ مغناطیسی فلویدوتک قدرت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ مغناطیسی فلویدوتک ۲۰۰ ال

تومان
پمپ مغناطیسی فلویدوتک ۲۰۰ ال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۷۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۷۰ وات ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ گاز ۱۰۰

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ گاز ۱۰۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ ۱/۸

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ ۱/۸ ۷۰ وات ۲۳۰ ولت فشار ۱۲ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ چرخشی فلویدوتک ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ چرخشی فلویدوتک ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ظرفییت ۱۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویدوتک ظرفییت ۱۰۰ لیتر در ساعت اندازه کامل ۷۳ میلیمتر بدنه ۶۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک سری جی ای روتاری ون پمپ

تومان
 پمپ فلویدوتک سری جی ای روتاری ون پمپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک پلین روود

تومان
پمپ فلویدوتک پلین روود قدرت : ۳۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک با قدرت ۱۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویدوتک با قدرت ۱۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ۲۰۰ لیتر

تومان
پمپ فلویدوتک ۲۰۰ لیتر با سرتی فیکیت ان اف اس اندازه کامل : ۹۹ میلیمتر بدنه :۸۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ۵۰ لیتر

تومان
پمپ فلویدوتک ۵۰ لیتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویتک ۳ راهه ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویتک ۳ راهه ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای مغناطیسی فلویدوتک

تومان
  پمپ دنده ای مغناطیسی فلویدوتک موتور بدون برس حداکثر فشار ۲۰بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای فلویدوتک ۱/۸ گاز

تومان
پمپ دنده ای فلویدوتک ۱/۸ گاز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای ۲۴ ولت برای شیر

تومان
پمپ دنده ای ۲۴ ولت دی سی ۱۵۰۰ ار پی ام برای شیر حداکثر دما ۷۰ درجه اندازه : ۱۱۹ ×۳۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ چیمبالی کمپکت محور کوچک

تومان
پمپ چیمبالی کمپکت محور کوچک قدرت :۱۵۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ برازیلیا فلویدوتک با قدرت ۲۰۰ لیتر درساعت

تومان
پمپ برازیلیا فلویدوتک با قدرت ۲۰۰ لیتر درساعت اندازه کامل: ۹۶ میلیمتر اندازه بدنه : ۸۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ ۳ راه فلویدوتک ظرفییت 200

تومان
پمپ ۳ راه فلویدوتک ظرفییت 200 قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک