نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

بلبرینگ زیر گروپ فیورنزاتو

تومان
بلبرینگ زیر گروپ فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر گریمک فیورنزاتو

تومان
پرتا فیلتر گریمک فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله ولومتریک ۲ گروپ ای ۲۴۰ فیورنزاتو

تومان
لوله ولومتریک ۲ گروپ ای ۲۴۰ فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله ولومتریک قطر۶ میلی فیورنزاتو

تومان
لوله ولومتریک قطر۶ میلی فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی

تومان
لوله مسی آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت راست فیورنزاتو

تومان
لوله بخار سمت راست فیورنزاتو دی یو ای ۲۴۰ دی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله بخار سمت چپ فیورنزاتو

تومان
لوله بخار سمت چپ فیورنزاتو دی یو ای ۲۴۰ دی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال قسمت پائین فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال قسمت پائین فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال قسمت بالا فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال قسمت بالا فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی

تومان
لوله آب فیورنزاتو قطر ۸ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله آب ای ۲۴۰ فیورنزاتو

تومان
لوله آب ای ۲۴۰ فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله اتصال مسی قطر ۸ میلی فیورنزاتو

تومان
لوله اتصال مسی قطر ۸ میلی فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو / وگا قطر۶۳ میلی چرخش چپگرد قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۹/۴ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو مدل سی اس دوج/ تی کوامارمد تی۸۰ قطر۶۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹/۵ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو مدل سی اس دوج تی کوامارمد تی۸۰ قطر۶۳ میلی چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ بارگیری کامل فیورنزاتو

تومان
سوپاپ بارگیری کامل فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر کامل فیورنزاتو

تومان
شیر کامل فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک