نمایش 1–32 از 91 نتیجه

نمایش 9 24 36

اتصال نازل بخار وگا

تومان
اتصال نازل بخار وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل شیر آب وگا

تومان
اسپری داخل شیر آب وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره

تومان
اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره Suitable: faema - vibiemme - wega - futurmat قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی ای سی ام / وگا ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی ای سی ام / وگا ۱۳۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۱۰۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر وگا طرح جدید

تومان
بدنه پرتا فیلتر وگا طرح جدید قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت

تومان
بدنه پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه شیر آب و بخار آستوریا / وگا

تومان
بدنه شیر آب و بخار آستوریا / وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک پنل وگا مدل ای وی دی

تومان
برد الکترونیک پنل وگا مدل ای وی دی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ

تومان
بسکت پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر ۲ کاپ گروپ وگا دسته چوب گردو

تومان
پرتا فیلتر ۲ کاپ گروپ وگا دسته چوب گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر با ترمومنومتر آستوریا / وگا قطر۵۲

تومان
پرتا فیلتر با ترمومنومتر آستوریا / وگا قطر۵۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر فائما ۳ کاپ کامل

تومان
پرتا فیلتر فائما ۳ کاپ کامل با دستگیره و بسکت داخل وگا و فائما کامل با ناودان ۳ طرفه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر گروپ وگا با دسته چوب گردو

تومان
پرتا فیلتر گروپ وگا با دسته چوب گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال دسته چوب گردو

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال - وگا دسته چوب گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال دسته گردو

تومان
پرتا فیلتر نیکد بی اف سی رویال / وگا دسته گردو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ براق

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ براق با دستگیره کلاسیک با بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ کامل براق با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ کامل براق با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک با بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا براق با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا براق با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل با دستگیره کلاسیک بدون بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل جدید ام ۱۲

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل جدید ام ۱۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۱ کاپ کامل با ناودانی و بسکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۲ کاپ کامل با ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۱ کاپ بدون ناودانی و بسکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنجره استیل قسمت بالای وگا ۳ گروپ

تومان
پنجره استیل قسمت بالای وگا پولاریس ۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل پهلویی سمت چپ وگا پولاریس

تومان
پنل پهلویی سمت چپ وگا پولاریس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب فیورنزاتو

تومان
تیغه آسیاب فیورنزاتو / وگا قطر۶۳ میلی چرخش چپگرد قطر خارجی : ۶۳ میلیمتر قطر داخلی : ۳۷ میلیمتر ضخامت : ۹/۴ میلیمتر تعداد سوراخ : ۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک