نمایش دادن همه 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بوبین شیربرقی پارکر ۲۳۰ ولت

تومان
بوبین شیربرقی پارکر ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پارکر ۲ راهه ۱/۴ ۱/۴ دی ان ۱/۵میلیمتر

تومان
پارکر ۲ راهه ۱/۴ ۱/۴ دی ان ۱/۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پارکر ۳ راهه با مفصل تخت

تومان
پارکر ۳ راهه با مفصل تخت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ۲ طرفه پارکر

تومان
سوپاپ ۲ طرفه پارکر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ۲ طرفه پارکر بدنه

تومان
سوپاپ ۲ طرفه پارکر بدنه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۲ راهه

تومان
شیر برقی پارکر۲ راهه ۱/۴۱/۴ دی ان۲ ۲۲۰/۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز ۹ وات قدرت فشار : ۱۴ بار@۵۰ هرتز ۱۰بار@۶۰ هرتز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۲ طرفه ضد زنگ

تومان
شیر برقی پارکر ۲ طرفه ضد زنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۲ طرفه نصب پایه

تومان
شیر برقی پارکر ۲ طرفه نصب پایه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۲۲۰/۲۴۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۲۲۰/۲۴۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱/۸

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱/۸ ۱/۸

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱/۸ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۲۰/۲۳۰ ولت

تومان
 شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۲۰/۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۳۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ طرفه ضد زنگ

تومان
شیر برقی پارکر ۳ طرفه ضد زنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر دو طرفه سایز ۱/۸

تومان
شیر برقی پارکر دو طرفه سایز ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۱۱۵ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۱۱۵ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۳۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت ای سی

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیربرقی پارکر ۱/۴ ۱/۴

تومان
شیربرقی پارکر ۱/۴ ۱/۴ ۲۲۰/۲۳۰ ولت ۶ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مغزی داخلی شیر برقی پارکر

تومان
مغزی داخلی شیر برقی پارکر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مغزی داخلی شیر برقی پارکر ۳ راهه ویتون

تومان
مغزی داخلی شیر برقی پارکر ۳ راهه ویتون قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک