نمایش 1–32 از 37 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرم گاجا

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرم گاجا ارتفاع : ۲۵میلیمتر قطر خارجی : ۵۴٬۵ میلیمتر قطر داخلی : ۴۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر گاجا یک کاپ ۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر گاجا ۲ کاپ کامل با دستگیره

تومان
 پرتا فیلتر گاجا ۲ کاپ کامل با دستگیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل پهلوئی سمت چپ گاجا

تومان
پنل پهلوئی سمت چپ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل جلوئی سمت بالا گاجا

تومان
پنل جلوئی سمت بالا گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل جلوئی سمت چپ گاجا

تومان
پنل جلوئی سمت چپ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل جلوئی قسمت وسط گاجا

تومان
پنل جلوئی قسمت وسط گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل مشکی پائینی سمت چپ گاجا

تومان
پنل مشکی پائینی سمت چپ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پنل مشکی پائینی سمت راست گاجا

تومان
پنل مشکی پائینی سمت راست گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ترموستات گاجا ۱۰۳ درجه ام۴ فاستون

تومان
ترموستات گاجا ۱۰۳ درجه ام۴ فاستون قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب گاجا بیبی

تومان
تیغه آسیاب گاجا بیبی/یوروکا قطر۵۰ میلیمتر راستگرد قطر خارجی ۵۰ میلیمتر قطر داخلی ۳۰ میلی ضخامت ۷/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

جا شاوری گاجا

تومان
جا شاوری گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دستگیره سوئیچ گاجا

تومان
دستگیره سوئیچ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه ۵ پول گاجا – فوتورمات ۳۰×۲۵ میلیمتر

تومان
دکمه ۵ پول گاجا - فوتورمات ۳۰×۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه فشار یک پول گاجا

تومان
دکمه فشار یک پول گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ اصلی گاجا ۴ قطب ۲۵ آمپر

تومان
سوئیچ اصلی گاجا ۴ قطب ۲۵ آمپر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوئیچ گرد روشن و خاموش

تومان
سوئیچ گرد روشن و خاموش گاجا قطر ۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپهای ایمنی ام ۱۹ ۱٫۸ بار

تومان
سوپاپهای ایمنی ام ۱۹ ۱/۸ بار کاریمالی و گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر آب ورودی گاجا

تومان
شیر آب ورودی گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر آب ضد زنگ گاجا

تومان
فیلتر آب ضد زنگ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قاب پشتی سوئیچ گاجا

تومان
قاب پشتی سوئیچ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قاب پلاستیکی جای دکمه

تومان
قاب پلاستیکی جای دکمه گاجا ۳×۱۹ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر گاجا

تومان
کاپ پرتا فیلتر گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر گاجا ۳/۸

تومان
کاپ پرتا فیلتر گاجا ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور پشتی سمت پائین گاجا

تومان
کاور پشتی سمت پائین گاجا ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاور سوئیچ گرد گاجا

تومان
کاور سوئیچ گرد گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کیت کامل دکمه های گاجا

تومان
کیت کامل دکمه های گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل حرارتی گاجا

تومان
مبدل حرارتی گاجا قطر: ۴۰ میلیمتر طول : ۲۱۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا از ۰ تا ۱۶ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا از ۰ تا ۱۶ بار فشار قطر بدنه ۵۴ میلیمتر قطر با قاب ۶۲ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا از ۱۵-۰ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا از ۱۵-۰ بار فشار قطر بدنه ۵۰ میلیمتر قطر با قاب ۵۷ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر پمپ گاجا تک عقربه از ۳-۰ بار فشار

تومان
منومتر پمپ گاجا تک عقربه از ۳-۰ بار فشار قطر بدنه ۵۰ میلیمتر قطر با قاب ۵۷ میلیمتر اتصال ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

منومتر مربع پمپ گاجا تک عقربه

تومان
منومتر مربع پمپ گاجا تک عقربه از ۳-۰ بار فشار قطر بدنه ۵۲ میلیمتر ٫ قطر قاب ۵۷×۷۹ میلیمتر اتصال ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک