دستگاه اسپرسو ساز آستوریا، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 161 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر

تومان
اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال نازل بخار وگا

تومان
اتصال نازل بخار وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل شیر آب وگا

تومان
اسپری داخل شیر آب وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی آستوریا ۲ گروپ ۲۸۳۱/۲۵۰۰

تومان
المنت حرارتی آستوریا ۲ گروپ ۲۸۳۱/۲۵۰۰ وات ۲۳۰/۲۴۰ ولت ۶ پول قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۱ گروپ ۲۰۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلر آستوریا ۱ گروپ ۲۰۰۰ وات ۱۱۰ ولت ال اس اف = ۱۸۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلرآستوریا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات ۳۸۰/۲۳۰ ولت ال اس اف = ۳۰۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۴۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲گروپ ۴۵۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۲ گروپ ۴۹۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلرآستوریا ۲گروپ ۴۹۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۳ گروپ ۵۰۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلرآستوریا ۳گروپ ۵۰۰۰ وات ۳۸۰/۲۳۰ ولت ال اس اف = ۵۷۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی بویلر آستوریا ۴ گروپ ۵۰۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حرارتی بویلر آستوریا ۴ گروپ ۵۰۰۰ وات ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت گرم کننده آستوریا دو گروپ ۲۶۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت گرم کننده آستوریا دو گروپ ۲۶۰۰ وات ۲۳۰ ولت اندازه : ۳۱۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اهرم کامل آستوریا و برازیلیا

تومان
اهرم کامل آستوریا و برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه شیر آب و بخار آستوریا / وگا

تومان
بدنه شیر آب و بخار آستوریا / وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد ۳ گروپ آستوریا ۳جی آر ال-ای-وی

تومان
برد ۳ گروپ آستوریا ۳جی آر ال-ای-وی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد ۳ گروپ آستوریا ۳جی آر ال-ای-وی آستوریا – وگا

تومان
برد ۳ گروپ آستوریا ۳جی آر ال-ای-وی آستوریا - وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد آستوریا ۱ تا ۴ گروپ جی آر

تومان
برد آستوریا ۱ تا ۴ گروپ جی آر همراه با صفحه نمایش و اتو استیم مناسب برای : Astoria (DIVINA, GLORIA), Wega (VELA) coffee machines قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک آستوریا پلاس ۲۰۰۴ ۱/۳ جی ار

تومان
برد الکترونیک آستوریا پلاس ۲۰۰۴ ۱/۳ جی ار مناسب برای: Suitable for coffee machine Astoria Cma (SAE version, models GLORIA, LISA R, PERLA, from 1 to 3 groups) قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک آستوریا و وگا

تومان
برد الکترونیک آستوریا و وگا مناسب برای دستگاه ۱گروپ ۲ گروپ و ۳ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک دستگاه اسپرسو ساز آستوریا تک گروپ

تومان
برد الکترونیک دستگاه اسپرسو ساز آستوریا تک گروپ مناسب برای آستوریا و وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک دستگاه اسپرسو ساز تک گروپ آستوریا مدل کمپکت

تومان
برد الکترونیک دستگاه اسپرسو ساز تک گروپ آستوریا مدل کمپکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک دستگاه اسپرسوآستوریا سی ام ای پلاس فور یو ۲۰۱۰

تومان
برد الکترونیک دستگاه اسپرسوآستوریا سی ام ای پلاس فور یو ۲۰۱۰
قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک دوز دستگاه اسپرسو ساز آستوریا

تومان
برد الکترونیک دوز دستگاه اسپرسو ساز آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک وگا از۱تا۳ گروپ آر ال ۳ – ۳ جی آر

تومان
برد الکترونیک وگا از۱تا۳ گروپ آر ال ۳ - ۳ جی آر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بردالکترونیک دستگاه اسپرسوآستوریامدل سیبیلیا ۳گروپ

تومان
بردالکترونیک دستگاه اسپرسوآستوریامدل سیبیلیا ۳گروپ
قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ کوتاه

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ کوتاه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۲ کاپ ۱۴ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر اوریجینال لاسپازیاله ۲ کاپ ۱۲ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱کاپ

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۱کاپ ۷ گرمی لاسپازیاله/ آستوریا / وگا

تومان
بسکت پورتا فیلتر۱کاپ ۷ گرمی لاسپازیاله/ آستوریا / وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱ کاپ ۷ گرم لاآب تفلن

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۱ کاپ ۷ گرم لاآب تفلن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱۲ گرمی آستوریا

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۲ گرمی آستوریا ارتفاع : ۲۲ میلیمتر قطر: ۷۰ میلمتر با سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجان It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Marzocco, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا

تومان
بسکت فیلتر قهوه ۱۴ گرمی ۲ کاپ آستوریا ارتفاع : ۲۴٬۵ میلیمتر قطر: ۷۰ میلمتر با سوراخهای میکرو برای جلوگیری از رفتن تفاله قهوه در فنجان It fits: Faema, Rancilio, Vibiemme, Astoria, Bezzera, Wega, Bfc Royal, Elektra, SV, Sanremo, Brasilia, Marzocco, other قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک