دستگاه اسپرسو ساز آستوریا، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 161 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر گروور اینوکس

تومان
واشر گروور اینوکس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر آستوریا ۴۷ میلی ×۲۲×۳/۵میلیمتر سبز

تومان
واشر آستوریا ۴۷ میلی ×۲۲×۳/۵میلیمتر سبز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر ۲۳×۳ میلیمتر ای پی دی ام

تومان
واشر ۲۳×۳ میلیمتر ای پی دی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

هد گروپ آستوریا

تومان
هد گروپ آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مهره سر هد گروپ آستوریا

تومان
مهره سر هد گروپ آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مبدل حرارتی وگا

تومان
 مبدل حرارتی وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله تخلیه دی ۱۲ طول ۹۲ میلیمتر آستوریا

تومان
لوله تخلیه دی ۱۲ طول ۹۲ میلیمتر آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لاستیک زیر گروه آستوریا

تومان
لاستیک زیر گروه آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

گروه مبدل

تومان
گروه مبدل قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ مناسب برای گروپهای خانواده وگا

تومان
فیلتر ضد زنگ مناسب برای گروپهای خانواده وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ژیگلور آستوریا و برازیلیا

تومان
ژیگلور آستوریا و برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دریچه جی آر ای تی ۳۰۳۵۳

تومان
دریچه جی آر ای تی ۳۰۳۵۳ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

درپوش فوقانی هد گروپ دستگاه اسپرسو آستوریا

تومان
درپوش فوقانی هد گروپ دستگاه اسپرسو آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اهرم کامل آستوریا و برازیلیا

تومان
اهرم کامل آستوریا و برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سه شیاره وگا ۸×۵۷/۵×۷۳/۷ میلیمتر

تومان
واشر سه شیاره وگا ۸×۵۷/۵×۷۳/۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سه شیاره وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵میلیمتر

تومان
واشر سه شیاره وگا ۸/۵×۵۷/۵×۷۳/۵میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶

تومان
واشر پرتا فیلتر تخت آستوریا ۶×۵۶×۶۶ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر آستوریا دو کاپ با دسته ونوک

تومان
پرتا فیلتر آستوریا دو کاپ با دسته ونوک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر آستوریا بدون دسته فیلتر

تومان
پرتا فیلتر آستوریا بدون دسته فیلتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر آستوریا ۲ کاپ با بسکت ۱۸ گرمی

تومان
پرتا فیلتر آستوریا ۲ کاپ با بسکت ۱۸ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر آستوریا ۱ کاپ آستوریا با بسکت ۹ گرمی

تومان
پرتا فیلتر آستوریا ۱ کاپ آستوریا با بسکت ۹ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر آستوریا

تومان
پرتا فیلتر آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی قطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۴۵ میلیمتر

تومان
لوله مسی قطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۴۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی بویلر قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی بویلر قطر ۸ میلیمتر طول ۲۹۰ میلیمتر ۲ تا ۴ گروپ ای آر ۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی وگا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی وگا قطر ۸ میلیمتر طول ۲۱۵ میلیمتر دی وی ۲/ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر طول ۵۰۰ میلیمتر ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر

تومان
لوله مسی آستوریا قطر ۸ میلیمتر طول ۲۸۰ میلیمتر مناسب برای ۲ـ۳ گروپ سی تی اس آر ۵۷ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور زیر هدگروپ دستگاه های اهرمی

تومان
شاور زیر هدگروپ دستگاه های اهرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری و طرح دار آستوریا

تومان
شاور توری و طرح دار آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری قطر ۵۲ میلیمتر

تومان
شاور توری قطر ۵۲ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری قطر ۴۸ میلیمتر آستوریا

تومان
شاور توری قطر ۴۸ میلیمتر آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور تفلن دستگاه های اهرمی

تومان
شاورتفلن دستگاه های اهرمی آستوریا ، بیزرا ، برازیلیا ، فائما و غیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک