دستگاه اسپرسو ساز برازیلیا، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر

تومان
اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت طول ۱۸۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۷۲۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۲۵۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حرارتی برازیلیا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی برازیلیا ۲ گروپ ۳۵۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اهرم کامل آستوریا و برازیلیا

تومان
اهرم کامل آستوریا و برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک برازیلیا دیجیت اکسلسیور۲ گروپ ۲۳۰ ولت

تومان
برد الکترونیک برازیلیا دیجیت اکسلسیور۲ گروپ ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک برازیلیا مدل DELUZE-ECO AGIL

تومان
برد الکترونیک برازیلیا مدل DELUZE-ECO AGIL قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک برازیلیا مدل اوپوس هایپر وند ۲۳۰ ولت

تومان
برد الکترونیک برازیلیا مدل اوپوس هایپر وند ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک برازیلیا مدل سنچری/ پورتو فینو ۲۳۰ ولت

تومان
برد الکترونیک برازیلیا مدل سنچری/ پورتو فینو ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک تنظیم سطح آب برازیلیا

تومان
برد الکترونیک تنظیم سطح آب برازیلیا مدل FE-LH1 230V قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد برازیلیا دیجیت ۲-۳-۴ گروپ ۲۳۰ ولت

تومان
برد برازیلیا دیجیت ۲-۳-۴ گروپ ۲۳۰ ولت مناسب برای مدل های: Suitable to coffee machine Brasilia (CENTURY, GRADISCA, FIRENZE, PORTOFINO RESTYLING) from 1 to 4 groups. قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بلبرینگ زیر گروپ برازیلیا

تومان
بلبرینگ زیر گروپ برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر ۱ کاپ برازیلیا بی ۶۱

تومان
پرتا فیلتر ۱ کاپ برازیلیا بی ۶۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر ۲ کاپ برازیلیا بی ۶۱

تومان
پرتا فیلتر ۲ کاپ برازیلیا بی ۶۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر بیزرا گروپ بی ای

تومان
پرتا فیلتر بیزرا گروپ بی ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیچ زیر سر گروپ برازیلیا

تومان
پیچ زیر سر گروپ برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تاچ پنل ۵ دکمه برازیلیا روما

تومان
تاچ پنل ۵ دکمه برازیلیا روما قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تاچ پنل برازیلیا مدل 3T/3L + TEA PUCCINI

تومان
تاچ پنل برازیلیا مدل 3T/3L + TEA PUCCINI قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا

تومان
 تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا / روسسی قطر۶۴ میلیمترچپگرد چرخش چپگرد قطر خارجی : ۶۴ میلیمتر قطر داخلی :۳۸ میلیمتر ضخامت : ۹ میلیمتر تعداد سوراخ :۳ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا

تومان
تیغه آسیاب کونیکال برازیلیا قطر۶۸ میلیمترراستگرد چرخش سمت راست قطر خارجی : ۶۸ میلی قطر داخلی : ۱۳ میلی با کلید ضخامت : ۲۵ میلیمتر تعداد سوراخ :۴ عدد قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

جا شاوری برازیلیا کلاب

تومان
جا شاوری برازیلیا کلاب قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دستگیره شیر آب برازیلیا اوپوس

تومان
دستگیره شیر آب برازیلیا اوپوس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دستگیره شیر آب و بخار برازیلیا مدل پورتوفینو

تومان
دستگیره شیر آب و بخار برازیلیا مدل پورتوفینو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دستگیره شیر بخار برازیلیا اوپوس

تومان
دستگیره شیر بخار برازیلیا اوپوس قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

دکمه گرد روشن و خاموش

تومان
دکمه گرد روشن و خاموش برازیلیا ۲۳۰ ولت قطر : ۲۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

رله ۳ کانتکت آستوریا – بتزرا – برازیلیا

تومان
رله ۳ کانتکت آستوریا - بتزرا - برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ژیگلور آستوریا و برازیلیا

تومان
ژیگلور آستوریا و برازیلیا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک