دستگاه اسپرسو ساز دالاکورته، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

المنت حرارتی بویلر دالاکورته ۲۴۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات

تومان
المنت حرارتی بویلر دالاکورته ۲۴۰۰ وات ۲۳۰/۴۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت هد گروپ دالاکورته ۸۵۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت هد گروپ دالاکورته ۸۵۰ وات ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه پرتا فیلتر دالاکورته

تومان
بدنه پرتا فیلتر دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

برد الکترونیک دستگاه اسپرسو دالا کورته

تومان
برد الکترونیک دستگاه اسپرسو دالا کورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی

تومان
بسکت پورتا فیلتر ۱ کاپ دالا کورته ۹/۷ گرمی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ سن مارکو ۱۴/۱۶ گرم

تومان
بسکت پورتا فیلتر۲ کاپ سن مارکو ۱۴/۱۶ گرم ارتفاع : ۲۶٬۴میلیمتر قطر : ۶۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ

تومان
بسکت پورتا فیلترکور بدون سوراخ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته

تومان
بسکت داخل پرتا فیلتر ۲ کاپ دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سنسورهای حرارتی دالاکورته

تومان
سنسورهای حرارتی دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ یک طرفه ۳ راهه ۱/۸

تومان
سوپاپ یک طرفه ۳ راهه ۱/۸ ماده ورودی ۳/۸ نر خروجی۱/۴ نر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور توری ریز دالاکورته

تومان
شاور توری ریز دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شاور دالاکورته

تومان
شاور دالاکورته قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک