فیلترها دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلتر کوچک برای پمپ

تومان
فیلتر کوچک برای پمپ ورودی ۳/۸ خروجی ۳/۸ طول ۱۰/۵ میلیمتر همراه با فیلتر هکس ۲۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ ورودی شیر آب قطر ۱۰ میلیمتر

تومان
فیلتر ضد زنگ ورودی شیر آب قطر ۱۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ لاسپازیاله

تومان
فیلتر ضد زنگ لاسپازیاله قطر ۸ میلیمتر ارتفاع ۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ کنتاکتور ولومتریک

تومان
فیلتر ضدزنگ کنتاکتور ولومتریک لاچیمبالی قطر ۷ میلی ارتفاع ۱/۵ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ پمپ قطر ۲۶ ضخامت ۳ میلیمتر

تومان
فیلتر ضد زنگ پمپ قطر ۲۶ ضخامت ۳ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

تومان
فیلتر ضد زنگ ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر ضد زنگ ۸/۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی

تومان
فیلتر ضد زنگ ۸/۵ میلیمتر ارتفاع ۳ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ ام

تومان
فیلتر پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر بزرگ پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ اف

تومان
فیلتر بزرگ پمپ ورودی ۳/۸ ام خروجی ۳/۸ اف قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلترآب قطر ۸ میلیمتر طول ۴۹ میلی

تومان
فیلتر آب قطر ۸ میلیمتر طول ۴۹ میلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر آب قطر ۸

تومان
فیلتر آب قطر ۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر آب ضد زنگ گاجا

تومان
فیلتر آب ضد زنگ گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فیلتر آب زاویه دار ۱/۴

تومان
فیلتر آب زاویه دار ۱/۴ حداکثر فشار ۱۶ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک