نمایش 1–32 از 1505 نتیجه

نمایش 9 24 36

DVA درب کامل سختگیر مارک دی وی ای

تومان
DVA درب کامل سختگیر مارک دی وی ای قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

DVA ژیگلور سختگیر مارک

تومان
DVA ژیگلور سختگیر مارک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

DVA شیر سختگیر مارک دی وی ای” ۳/۸

تومان
DVA شیر سختگیر مارک دی وی ای" ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

آداپتور پمپ ام ۷۱

تومان
آداپتور پمپ ام ۷۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

آسانسور کامل گروپ

تومان
آسانسور کامل گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

آی ای سی کانکتور

تومان
آی ای سی کانکتور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال ۳ راهه “۱/۴

تومان
اتصال ۳ راهه "۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر

تومان
اتصال داخل گروپ ۳/۸×۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال شیر بخار دستگاه اهرمی

تومان
اتصال شیر بخار دستگاه اهرمی طول ۳۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال مبدل حرارتی کوئیک میل

تومان
اتصال مبدل حرارتی کوئیک میل قطر : ۵۷/۳ قطرسوراخ وسط : ۶/۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصال نازل بخار وگا

تومان
اتصال نازل بخار وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصالات مکش پمپ اولکا اس ۲۲

تومان
اتصالات مکش پمپ اولکا اس ۲۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصالات مکش پمپ اولکا

تومان
اتصالات مکش پمپ اولکا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

ازل بخار استیل بیزرا ۱۶۰ میلی با روکش لاستیکی

تومان
ازل بخار استیل بیزرا ۱۶۰ میلی با روکش لاستیکی قطر مهره بالایی : ۲۵ میلمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل شیر آب وگا

تومان
اسپری داخل شیر آب وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره

تومان
اسپری داخل هد گروپ فاعما / وگا / سن رمو و غیره Suitable: faema - vibiemme - wega - futurmat قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری داخل هدگروپ فاعما / چیمبالی / کازادیو

تومان
اسپری داخل هدگروپ فاعما / چیمبالی / کازادیو مناسب برای تعورما ای66 و ای64 قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری نوک نازل بخار

تومان
اسپری نوک نازل بخار ۴ سوراخه قطر ۱/۴ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اسپری نوک نازل بخار

تومان
اسپری نوک نازل بخار ۴ سوراخه قطر ۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

استیکر کی پد لاسپازیاله اس ۲

تومان
استیکر کی پد لاسپازیاله اس ۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

الکترونیک برد دوز ۱۱۵ ولت لاسپازیاله ار ال صفر ۲ گروپ

تومان
الکترونیک برد دوز۱۱۵ ولت لاسپازیاله ار ال صفر ۲ گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات

تومان
المنت بویلر سیمونلی اوسکار ۱۲۰۰ وات تولیدکننده : سیمونلی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت بویلر لاپاوونی۲ گروپ ۱۳۰۰ وات ۲۲۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات

تومان
المنت بویلر لاسپازیاله ۲ گروپ ۲۸۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی ۱۲۰۰ وات برازیلیا کلاب ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی ۲ گروپ کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت

تومان
المنت حراتی ۲ گروپ کاریمالی / سن رمو۲۷۰۰ وات ۲۳۰/۳۸۰ ولت طول ۳۲۵ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا / التروبار۲۰۰۰ وات ۲۲۰ ولت طول ۱۸۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا / ای سی ام۱۸۰۰ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۳۰۰۰ وات ۲گروپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ

تومان
المنت حراتی برازیلیا / وی بی ام ۴۰۰۰ وات ۲ گروپ طول ۳۴۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات

تومان
المنت حراتی برازیلیا ۴ گروپ ۶۵۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۷۲۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
المنت حراتی برازیلیا سوپرماکسی ۲۴۰۰ وات ۲۳۰ ولت طول ۲۵۰ میلیمتر با مهره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک