پمپ ها دستگاه اسپرسو ساز، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 66 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آداپتور پمپ ام ۷۱

تومان
آداپتور پمپ ام ۷۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصالات مکش پمپ اولکا اس ۲۲

تومان
اتصالات مکش پمپ اولکا اس ۲۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اتصالات مکش پمپ اولکا

تومان
اتصالات مکش پمپ اولکا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بست پمپ یا موتور

تومان
بست پمپ یا موتور قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ۲۰۰ لیتر

تومان
پمپ فلویدوتک ۲۰۰ لیتر با سرتی فیکیت ان اف اس اندازه کامل : ۹۹ میلیمتر بدنه :۸۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ۵۰ لیتر

تومان
پمپ فلویدوتک ۵۰ لیتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ ۳ راه فلویدوتک ظرفییت 200

تومان
پمپ ۳ راه فلویدوتک ظرفییت 200 قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ برازیلیا فلویدوتک با قدرت ۲۰۰ لیتر درساعت

تومان
پمپ برازیلیا فلویدوتک با قدرت ۲۰۰ لیتر درساعت اندازه کامل: ۹۶ میلیمتر اندازه بدنه : ۸۶ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ پروکون قدرت ۱۸۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ پروکون قدرت ۱۸۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ پروکون قدرت ۴۵ لیتر در ساعت

تومان
پمپ پروکون قدرت ۴۵ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ چرخشی فلویدوتک ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ چرخشی فلویدوتک ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ چیمبالی تمام استیل محور کوتاه

تومان
پمپ چیمبالی تمام استیل محور کوتاه قدرت :۱۵۰ لیتر در ساعت دو سوراخ محور کوتاه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ چیمبالی کمپکت محور کوچک

تومان
پمپ چیمبالی کمپکت محور کوچک قدرت :۱۵۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای ۲۴ ولت برای شیر

تومان
پمپ دنده ای ۲۴ ولت دی سی ۱۵۰۰ ار پی ام برای شیر حداکثر دما ۷۰ درجه اندازه : ۱۱۹ ×۳۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای فلویدوتک ۱/۸ گاز

تومان
پمپ دنده ای فلویدوتک ۱/۸ گاز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ دنده ای مغناطیسی فلویدوتک

تومان
  پمپ دنده ای مغناطیسی فلویدوتک موتور بدون برس حداکثر فشار ۲۰بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ رنچیلیو با جای اتصال منومتر

تومان
پمپ رنچیلیو با جای اتصال منومتر قدرت :۲۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویتک ۳ راهه ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویتک ۳ راهه ظرفییت ۲۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک با قدرت ۱۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویدوتک با قدرت ۱۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک پلین روود

تومان
پمپ فلویدوتک پلین روود قدرت : ۳۰۰ لیتر در ساعت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک سری جی ای روتاری ون پمپ

تومان
 پمپ فلویدوتک سری جی ای روتاری ون پمپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ فلویدوتک ظرفییت ۱۰۰ لیتر در ساعت

تومان
پمپ فلویدوتک ظرفییت ۱۰۰ لیتر در ساعت اندازه کامل ۷۳ میلیمتر بدنه ۶۱/۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ ۱/۸

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ ۱/۸ ۷۰ وات ۲۳۰ ولت فشار ۱۲ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ گاز ۱۰۰

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۱/۸ گاز ۱۰۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی فلویدوتک ۷۰ وات ۲۳۰ ولت

تومان
پمپ لرزشی فلویدوتک ۷۰ وات ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ۱۲۰ ولت

تومان
پمپ لرزشی یولکا ۱۲۰ ولت ۶۰هرتز۵۲ وات ۱۵ بار فشار حداکثر جریان آب ۶۵۰ سی سی در دقیقه طرز کار : ۱ دقیقه روشن / ۱/۵ دقیقه خاموش قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز

تومان
 پمپ لرزشی یولکا ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز حداکثر فشار : ۲۰ بار حداکثر فلو ریت : ۴۵۰ سی سی در دقیقه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیکاسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ۲۳۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز

تومان
 پمپ لرزشی یولکا ۲۳۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز حداکثر فشار : ۱۵ بار حداکثر فلو ریت : ۶۵۰ سی سی در دقیقه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ان ام ای ۳ اس ۲۳۰ ولت

تومان
پمپ لرزشی یولکا ان ام ای ۳ اس ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز ۱۶ وات قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ای اکس 24/5 ولت

تومان
پمپ لرزشی یولکا ای اکس 24/5 ولت قدرت ۱۵ بار فشار حداکثر فلومتر ریت ۶۵۰ سی سی در دقیقه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ای ای پی ۵

تومان
پمپ لرزشی یولکا ای ای پی۵ ۲۲۰ ولت ۶۰ هرتز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پمپ لرزشی یولکا ای ایکس ۵

تومان
پمپ لرزشی یولکا ای ایکس ۵ ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک