شیر برقی دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 46 نتیجه

نمایش 9 24 36

واشر شیر برقی ۳۴×۳۴×۵ میلیمتر

تومان
واشر شیر برقی ۳۴×۳۴×۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

هسته داخلی شیر برقی لوسیفر ۳ راهه

تومان
هسته داخلی شیر برقی لوسیفر ۳ راهه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مغزی داخلی شیر برقی پارکر ۳ راهه ویتون

تومان
مغزی داخلی شیر برقی پارکر ۳ راهه ویتون قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مغزی داخلی شیر برقی پارکر

تومان
مغزی داخلی شیر برقی پارکر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوسیفر شیر برقی کویل ۲۳۰ ولت

تومان
لوسیفر شیر برقی کویل ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوسیفر شیر برقی کویل ۱۱۵/۱۱۰ ولت

تومان
لوسیفر شیر برقی کویل ۱۱۵/۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

لوسیفر شیر برقی ۲ راهه ۱/۸ ۱/۸

تومان
لوسیفر شیر برقی ۲ راهه ۱/۸ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قسمت مکانیکی داخلی شیر برقی

تومان
قسمت مکانیکی داخلی شیر برقی لوسیفر ۳ راهه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی مارک اولب ۳ طرفه

تومان
شیر برقی مارک اولب ۳ طرفه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی مارک اولب ۳ طرفه ۲۴ ولت

تومان
شیر برقی مارک اولب ۳ طرفه ۲۴ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی مارک اولب ۲ طرفه

تومان
شیر برقی مارک اولب ۲ طرفه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی مارک اولب ۲ طرفه

تومان
شیر برقی مارک اولب ۲ طرفه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر ۳ راهه ۲۴ ولت

تومان
شیر برقی لوسیفر ۳ راهه ۲۴ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر ۳ راه با نصب پایه

تومان
شیر برقی لوسیفر ۳ راه با نصب پایه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر ۳ راه

تومان
شیر برقی لوسیفر ۳ راه ۱/۴ ۲۴ ولت دی سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر ۲ راه

تومان
شیر برقی لوسیفر ۲ راه ۲۴ولت ای سی حداکثر قدرت : ۱۰ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر۲ راه ۱/۸

تومان
شیر برقی لوسیفر۲ راه ۱/۸ با تنظیم جریان ۲۴ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی لوسیفر ۲ راه

تومان
شیر برقی لوسیفر ۲ راه ۱/۸با تنظیم جریان قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی سیرای

تومان
شیر برقی سیرای ۱/۸ ۱/۸ ۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی سم ۳ طرفه ۱/۸ ۱/۸ ۲۳۰ ولت

تومان
شیر برقی سم ۳ طرفه ۱/۸ ۱/۸ ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی تنظیم کننده جریان مارک اولب

تومان
شیر برقی تنظیم کننده جریان مارک اولب قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۳۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۱۱۵ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۱۱۵ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت ای سی

تومان
شیر برقی پارکر کویل ۲۴ ولت ای سی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر دو طرفه سایز ۱/۸

تومان
شیر برقی پارکر دو طرفه سایز ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۲۲۰/۲۴۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۲۲۰/۲۴۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ طرفه ضد زنگ

تومان
شیر برقی پارکر ۳ طرفه ضد زنگ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۳۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۲۰/۲۳۰ ولت

تومان
 شیر برقی پارکر ۳ راهه ۲۲۰/۲۳۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت

تومان
شیر برقی پارکر ۳ راهه ۱۱۰ ولت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک