سوپاپ ها دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 59 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اور سوپاپ یک طرفه ۱/۹×۸/۹ میلیمتر

تومان
اور سوپاپ یک طرفه ۱/۹×۸/۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه سوپاپ ۱/۸

تومان
بدنه سوپاپ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه سوپاپ قابل تنظیم ۱/۴

تومان
بدنه سوپاپ قابل تنظیم ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیستون واتر پمپ آستوریا

تومان
پیستون واتر پمپ آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

حفاظ سوپاپ ایمنی وگا

تومان
حفاظ سوپاپ ایمنی وگا D.50mm x H.54mm قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ اکسپنسیون وی بی ام

تومان
سوپاپ اکسپنسیون وی بی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۲/۵ بار سرتیفیکیت سی ای مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴اینچ ۱۴ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴اینچ ۱۸ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بارقطر خارجی۷ میلیمتر بسته بندی تکی همراه با واشر سیلیکونی مقاوم از ۳۰- تا ۱۶۰+ وسرتیفیکیت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۸ اینچ وگا

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۸ اینچ وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ ۱٫۸

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۲ بار قطر خارجی ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار قطر خارجی ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۵ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۵ بار فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار مقاوم در درجه حرارت ۲۰- تا +۲۰۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار قطر۱۰ میلیمتر لوله خروجی ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بارقطر خارجی ۷ میلیمتر بسته بندی تکی همراه با واشر سیلیکونی مقاوم از ۳۰- تا ۱۶۰+ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار تایید شده

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار تایید شده قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی لاسپازیاله ۱/۲ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی لاسپازیاله ۱/۲ اینچ ۱/۵ بار قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ بارگیری کامل فیورنزاتو

تومان
سوپاپ بارگیری کامل فیورنزاتو قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ بارگیری کامل وگا

تومان
سوپاپ بارگیری کامل وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ بخار وی بی ام

تومان
سوپاپ بخار وی بی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ تنظیم فشار آب ۱/۸ ام ۱۳ بار

تومان
سوپاپ تنظیم فشار آب ۱/۸ام ۱۳ بار با واشرمقاوم -۲۰ درجه تا +۲۰۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۴

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۴ قابل تنظیم از ۱۰ تا ۱۴ بار نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر مقاوم در حرارت بالا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۴

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۴ قابل تنظیم از ۱۰ تا ۱۴ بار نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ اف قابل تنظیم

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ اف قابل تنظیم از ۱۰ تا ۱۴ بار نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ام قابل تنظیم از۶ تا ۱۲ با نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ام قابل تنظیم از۶ تا ۱۲ با نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر مقاوم در حرارت بالا با واشر و فنر ضد زنگ مقاوم -۲۰ درجه تا +۲۰۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام ۱۱ بار

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام ۱۱ بار با واشر و فنر ضد زنگ مقاوم -۲۰ درجه تا +۲۰۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام ۹ بار

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ ام ۹ بار با واشر و فنر ضد زنگ مقاوم -۲۰ درجه تا +۲۰۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک