سوپاپ ها دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بارقطر خارجی۷ میلیمتر بسته بندی تکی همراه با واشر سیلیکونی مقاوم از ۳۰- تا ۱۶۰+ وسرتیفیکیت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۱/۸ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ اکسپنسیون وی بی ام

تومان
سوپاپ اکسپنسیون وی بی ام قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

حفاظ سوپاپ ایمنی وگا

تومان
حفاظ سوپاپ ایمنی وگا D.50mm x H.54mm قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پیستون واتر پمپ آستوریا

تومان
پیستون واتر پمپ آستوریا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه سوپاپ قابل تنظیم ۱/۴

تومان
بدنه سوپاپ قابل تنظیم ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

اور سوپاپ یک طرفه ۱/۹×۸/۹ میلیمتر

تومان
اور سوپاپ یک طرفه ۱/۹×۸/۹ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نوک سوپاپ بویلر ۱/۴

تومان
نوک سوپاپ بویلر ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ اف قابل تنظیم

تومان
سوپاپ توسعه دهنده ۱/۸ اف قابل تنظیم از ۱۰ تا ۱۴ بار نگهدارنده لوله ۷ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

بدنه سوپاپ ۱/۸

تومان
بدنه سوپاپ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بارقطر خارجی ۷ میلیمتر بسته بندی تکی همراه با واشر سیلیکونی مقاوم از ۳۰- تا ۱۶۰+ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار قطر۱۰ میلیمتر لوله خروجی ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار تایید شده

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار تایید شده قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۸ بار مقاوم در درجه حرارت ۲۰- تا +۲۰۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۵ بار

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ اینچ ۱/۵ بار فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۳/۸ ۱٫۸

تومان
سوپاپ ایمنی ۳/۸ ۱/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۸ اینچ وگا

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۸ اینچ وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴اینچ ۱۸ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴اینچ ۱۴ بار سرتیفیکیت سی ای فنر داخلی ضد زنگ مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ

تومان
سوپاپ ایمنی ۱/۴ اینچ ۲/۵ بار سرتیفیکیت سی ای مقاوم از ۲۰۰+ درجه تا ۲۰- درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

واشر سوپاپ آستوریا / وگا ۴×۴×۱۵ میلیمتر

تومان
واشر سوپاپ آستوریا / وگا ۴×۴×۱۵ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نوک سوپاپ بویلر ۳/۸

تومان
 نوک سوپاپ بویلر ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نوک سوپاپ بویلر ۱/۴

تومان
نوک سوپاپ بویلر ۱/۴ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

مهره اتصال ۳/۸ اندازه ۱/۵×۱۸

تومان
مهره اتصال ۳/۸ اندازه ۱/۵×۱۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

قطعه داخل سوپاپ یک طرفه فائما ای ۶۱

تومان
قطعه داخل سوپاپ یک طرفه فائما ای ۶۱ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فنر شیر آب آستوریا و غیره

تومان
فنر شیر آب آستوریا و غیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فنر سوپاپ یک طرفه

تومان
فنر سوپاپ یک طرفه اندازه : ۳۱×۸ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فنر داخلی سوپاپ یک طرفه

تومان
فنر داخلی سوپاپ یک طرفه لاسپازیاله ۸×۳۰ میلیمتر قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

فلنج سوپاپ ایمنی وگا

تومان
فلنج سوپاپ ایمنی وگا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر انبساط ۱/۴ قابل تنظیم ۱۴-۱۰ بار ۱۰ میلیمتری

تومان
شیر انبساط ۱/۴ قابل تنظیم ۱۴-۱۰ بار ۱۰ میلیمتری قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر انبساط ۱/۴ ام

تومان
شیر انبساط ۱/۴ ام قابل تنظیم ۱۴-۱۰ با نگهدارنده لوله ۱۰ میلیمتری مقاوم در حرارت بالا از ۲۰ تا ۲۰۰ درجه قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

شیر آب ورودی گاجا

تومان
شیر آب ورودی گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک