پرتا فیلترها دستگاه اسپرسو، شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

نمایش 1–32 از 113 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت پرتا فیلتر فائما مدل ای ۶۱ مشکی

تومان
کیت پرتا فیلتر فائما مدل ای ۶۱ مشکی کیت شامل: پورتا فیلتر ۱ کاپ دستگیره چوب راش پورتا فیلتر ۲ کاپ دستگیره چوب راش یک تمپر قطر ۵۸ میلیمتر دسته چوب راش یک گروه ام۸ دستگیره چوب راش یک گروه ام۱۰دستگیره چوب راش اندازه باکس:320x280x119 mm قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کیت پرتا فیلتر فائما مدل ای ۶۱

تومان
کیت پرتا فیلتر فائما مدل ای ۶۱ کیت شامل: پورتا فیلتر ۱ کاپ دستگیره چوب گردو پورتا فیلتر ۲ کاپ دستگیره چوب گردو یک تمپر قطر ۵۸ میلیمتر دسته چوب گردو یک گروه ام۸ دستگیره چوب گردوئی یک گروه ام۱۰دستگیره چوب گردوئی اندازه باکس:320x280x119 mm. قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر لاسپازیاله با ناودانی 3/8

تومان
کاپ پرتا فیلتر لاسپازیاله با ناودانی 3/8 قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر گاجا ۳/۸

تومان
کاپ پرتا فیلتر گاجا ۳/۸ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر گاجا

تومان
کاپ پرتا فیلتر گاجا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر چیمبالی مناسب برای M۱۶ – M۱۰

تومان
کاپ پرتا فیلتر چیمبالی مناسب برای M۱۶ - M۱۰ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

کاپ پرتا فیلتر چیمبالی

تومان
کاپ پرتا فیلتر چیمبالی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته و آبکاری کروم

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته و آبکاری کروم قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر یک کاپ با دسته بلند

تومان
پرتا فیلتر یک کاپ با دسته بلند و ابکاری کروم براق قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل کنسپت ۱ کاپ بدون ناودانی و بسکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۲ کاپ کامل با ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل سوپریور ۱ کاپ کامل با ناودانی و بسکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل جدید ام ۱۲

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل جدید ام ۱۲ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا مدل با دستگیره کلاسیک بدون بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا براق با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا براق با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک با بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا ۲ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ مدل با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ کامل براق با دستگیره کلاسیک

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ کامل براق با دستگیره کلاسیک قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ براق

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ براق با دستگیره کلاسیک با بسکت و فنر و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ

تومان
پرتا فیلتر وگا ۱ کاپ قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتره دستگاه اسپرسو رنکا

تومان
پرتا فیلتره دستگاه اسپرسو رنکا قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسن مارکو طوسی

تومان
پرتا فیلتر لاسن مارکو طوسی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسن مارکو تفلن با دستگیره

تومان
 پرتا فیلتر لاسن مارکو تفلن با دستگیره بدون بسکت و ناودانی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسن مارکو با دستگیره

تومان
پرتا فیلتر لاسن مارکو با دستگیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسن مارکو ۳/۸ با دستگیره

تومان
پرتا فیلتر لاسن مارکو ۳/۸ با دستگیره قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسپازیاله کامل

تومان
پرتا فیلتر لاسپازیاله کامل قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسپازیاله با فنر داخلی

تومان
پرتا فیلتر لاسپازیاله با فنر داخلی بدون ناودانی روکش تفلن قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسپازیاله با دستگیره مشکی

تومان
پرتا فیلتر لاسپازیاله با دستگیره مشکی قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک

پرتا فیلتر لاسپازیاله ۲ کاپ

تومان
پرتا فیلتر لاسپازیاله ۲ کاپ با ناودانی و دستگیره مشکی بدون فنر داخلی و بدون بسکت قطعه مربوط به دستگاه اسپرسو، فروش توسط شرکت نیکان اسپرسو مکانیک